Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 90854
Powiat Nidzicki 34460
Dane ogólne 11909
Statut Powiatu 27630
Charakterystyka Powiatu 9095
Mapa Powiatu 9176
Herb i flaga Powiatu 11935
Gminy Powiatu 7841
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 6582
Struktura Powiatu 21930
Jednostki organizacyjne 15489
Powiatowy Urząd Pracy 11165
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 59158
Struktura organizacyjna 6023
Regulamin Organizacyjny 6253
Majątek PCPR 6572
Zadania z zakresu pomocy społecznej 7608
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 8583
Działania na rzecz kombatantów 6522
Obsługa interesantów 6366
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 13197
Druki wniosków do pobrania 23541
Rejestry i ewidencje 6209
Ogłoszenia 18421
Strategia i programy 15072
Program "Aktywny Samorząd" 30432
Projekty unijne 13093
Druki wniosków 6000
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 9166
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 15493
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8399
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 12237
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 12177
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 31932
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 8607
Regulamin Organizacyjny PZD 6462
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 7724
Zakres zadań w PZD 7311
Przedmiot działania PZD 6692
Pracownicy PZD 14659
Sprawozdania finansowe 1573
Zespół Opieki Zdrowotnej 9447
Centrum Kształcenia Zawodowego 9527
Informacje ogólne 6098
Zadania CKP 6298
Oferta edukacyjna 5557
Struktura organizacyjna 5098
Jak dojechać do CKP 5821
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 5772
Służby, Inspekcje, Straże 11735
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6683
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 13828
Organy Powiatu 28877
Rada Powiatu 32542
Skład Rady 39317
Plan pracy Rady Powiatu 31952
Komisje 31018
Komisja Rewizyjna 28228
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 132766
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 306644
Zwołania sesji 245343
Projekty uchwał Rady Powiatu 272233
Dyżury Radnych 11726
Transmisje sesji 3066
Interpelacje i zapytania 7968
Skargi, wnioski i petycje 650
Zarząd Powiatu 21509
Skład Zarządu 31915
Protokoły z posiedzeń Zarządu 271894
Sprawozdania międzysesyjne 162954
Akty prawne 3643626
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 26026
Starosta, Wicestarosta 36846
Sekretarz, Skarbnik 16013
Regulamin organizacyjny 34935
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 20554
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 32384
Wydział Finansowy 19395
Wydział Komunikacji 46860
Informacje 8108
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 30166
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 26009
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 26700
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 101460
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 81529
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 5267
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 1222
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 529
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1547
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 19446
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 16904
Radca Prawny 8365
Audytor Wewnętrzny 6007
Rejestry i ewidencje 22216
Zarządzenia Starosty 67810
ZFŚS 5892
Majątek i finanse 16393
Budżet 202605
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 34839
Procedura uchwalania budżetu 8429
Sprawozdania 135105
Mienie Powiatu 28569
Pomoc publiczna 19048
Sprawozdania finansowe 2001
Oświadczenia majątkowe 45089
Raporty, strategie, analizy, opracowania 27102
Raport o stanie powiatu 3694
Strategie i Plany 34211
Analizy i Raporty 16592
Opracowania i Programy 33711
Kontrole i audyty 20150
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 35268
2020 1148
2019 2723
2018 3722
2017 18168
2016 6335
2015 20596
2014 8358
2012 14560
2013 5718
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 22039
2019 191
2018 1582
2017 5238
2016 5366
Audyt wewnętrzny 18171
Uchwały RIO w Olsztynie 106595
Nieodpłatna Pomoc Prawna 26578
Petycje 12933
Rejestr petycji 25401
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 50481
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 48842
Deklaracje współpracy 36231
Organizacje Pożytku Publicznego 11891
Przepisy prawne 10377
Komunikaty 2101
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 18443
Konkursy ofert 154414
Sprawozdania 3640
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 24887
Ogłoszenia 7913
Konsultacje społeczne 48697
Lobbing 8665
Bezpieczeństwo 26878
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 14189
Informacje nieudostępnione 13063
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6457
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 2632

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 9365
Urząd Marszałkowski 2849
Rejestr zmian 3074498
Redakcja Biuletunu 8002
Pliki do pobrania 88803
Wybory Samorządowe 2010 7024
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 934
Radni 51211
Członkowie Zarządu 35203
Skarbnik, Sekretarz 21737
Kierownicy jednostek 35166
Pracownicy 50769
Oświadczenia o działalności gospodarczej 7541
Oświadczenia o zatrudnieniu 7265
Mapa serwisu 8586

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 11259
Zamówienia publiczne 1282703
Plan zamówień 32765
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 14055
Informacje o naborze 306324
Procedury załatwiania spraw 602322
Sprawdź stan swojej sprawy 7046
Ogłoszenia 239602
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 60284
Decyzje 22154
Obwieszczenia 103916
Zawiadomienia 57205
Postanowienia 17959
INFORMACJE 6255
Biuro Rzeczy Znalezionych 14425
Wykaz przedmiotów 2129
Wezwania do odbioru 6029
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 11771
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 7359