ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 101467
Powiat Nidzicki 36538
Dane ogólne 14083
Statut Powiatu 35455
Charakterystyka Powiatu 9894
Mapa Powiatu 10157
Herb i flaga Powiatu 13318
Gminy Powiatu 8812
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 7331
Struktura Powiatu 23779
Jednostki organizacyjne 17021
Powiatowy Urząd Pracy 12909
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 81672
Struktura organizacyjna 6565
Regulamin Organizacyjny 6869
Majątek PCPR 7239
Zadania z zakresu pomocy społecznej 8250
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 9666
Działania na rzecz kombatantów 7158
Obsługa interesantów 7022
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 14133
Druki wniosków do pobrania 27437
Rejestry i ewidencje 6859
Ogłoszenia 25833
Strategia i programy 17380
Program "Aktywny Samorząd" 33608
Projekty unijne 14805
Druki wniosków 6761
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 10475
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 17582
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9593
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13742
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 14328
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 34984
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 9624
Regulamin Organizacyjny PZD 7293
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 9450
Zakres zadań w PZD 8247
Przedmiot działania PZD 7454
Pracownicy PZD 15349
Sprawozdania finansowe 3076
Zespół Opieki Zdrowotnej 10637
Centrum Kształcenia Zawodowego 11026
Informacje ogólne 6832
Zadania CKP 7053
Oferta edukacyjna 6176
Struktura organizacyjna 6588
Jak dojechać do CKP 6453
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 6439
Służby, Inspekcje, Straże 13140
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6970
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 15540
Organy Powiatu 30848
Rada Powiatu 35438
Skład Rady 47768
Plan pracy Rady Powiatu 45358
Komisje 38621
Komisja Rewizyjna 41299
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 166771
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 396277
Zwołania sesji 319794
Projekty uchwał Rady Powiatu 331726
Dyżury Radnych 13024
Transmisje sesji 3871
Interpelacje i zapytania 12308
Skargi, wnioski i petycje 825
Zarząd Powiatu 23188
Skład Zarządu 36618
Protokoły z posiedzeń Zarządu 333022
Sprawozdania międzysesyjne 203289
Akty prawne 4372331
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 28178
Starosta, Wicestarosta 41272
Sekretarz, Skarbnik 17917
Regulamin organizacyjny 48975
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 22983
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 37401
Wydział Finansowy 22224
Wydział Komunikacji 53293
Informacje 9307
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 33954
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 28614
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 30790
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 130884
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 105659
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 7275
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 2288
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 1870
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 4304
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 22180
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 20645
Radca Prawny 9227
Audytor Wewnętrzny 6679
Rejestry i ewidencje 25252
Zarządzenia Starosty 80289
ZFŚS 7021
Majątek i finanse 18422
Budżet 250709
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 50479
Procedura uchwalania budżetu 13962
Sprawozdania 170387
Mienie Powiatu 36966
Pomoc publiczna 28137
Sprawozdania finansowe 3889
Oświadczenia majątkowe 50603
Raporty, strategie, analizy, opracowania 28612
Raport o stanie powiatu 5973
Strategie i Plany 42365
Analizy i Raporty 19383
Opracowania i Programy 41787
Kontrole i audyty 22556
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 40684
2020 2849
2019 4705
2018 5058
2017 21381
2016 7358
2015 24242
2014 9845
2012 17210
2013 6753
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 29766
2019 801
2018 2203
2017 6161
2016 7605
Audyt wewnętrzny 21631
Uchwały RIO w Olsztynie 135572
Nieodpłatna Pomoc Prawna 33058
Petycje 15111
Rejestr petycji 29985
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 54248
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 58874
Deklaracje współpracy 44246
Organizacje Pożytku Publicznego 13026
Przepisy prawne 11850
Komunikaty 2763
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 24598
Konkursy ofert 187130
Sprawozdania 4679
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 34313
Ogłoszenia 8963
Konsultacje społeczne 62710
Lobbing 10164
Bezpieczeństwo 33086
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 16110
Informacje nieudostępnione 14808
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7747
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 3746

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 19
Statystyka 10273
Urząd Marszałkowski 2871
Rejestr zmian 3573346
Redakcja Biuletunu 8799
Pliki do pobrania 102555
Wybory Samorządowe 2010 7566
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1075
Radni 55601
Członkowie Zarządu 38466
Skarbnik, Sekretarz 23296
Kierownicy jednostek 37758
Pracownicy 54633
Oświadczenia o działalności gospodarczej 8117
Oświadczenia o zatrudnieniu 7782
Mapa serwisu 9425

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 16324
Zamówienia publiczne 1437318
Plan zamówień 46610
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 16015
Informacje o naborze 332194
Procedury załatwiania spraw 669275
Sprawdź stan swojej sprawy 8000
Ogłoszenia 300139
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 89115
Decyzje 33042
Obwieszczenia 151199
Zawiadomienia 79305
Postanowienia 23705
INFORMACJE 12808
Biuro Rzeczy Znalezionych 16631
Wykaz przedmiotów 3918
Wezwania do odbioru 16865
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 9222
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 873
Koordynatorzy 301
Dostępność architektoniczna 307
Informacja dla osób niesłyszących 361
« powrót do poprzedniej strony