ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 97213
Powiat Nidzicki 35776
Dane ogólne 13240
Statut Powiatu 30531
Charakterystyka Powiatu 9594
Mapa Powiatu 9755
Herb i flaga Powiatu 12788
Gminy Powiatu 8439
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 7054
Struktura Powiatu 23122
Jednostki organizacyjne 16500
Powiatowy Urząd Pracy 12267
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 70772
Struktura organizacyjna 6351
Regulamin Organizacyjny 6627
Majątek PCPR 6971
Zadania z zakresu pomocy społecznej 8009
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 9217
Działania na rzecz kombatantów 6927
Obsługa interesantów 6774
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 13712
Druki wniosków do pobrania 25376
Rejestry i ewidencje 6610
Ogłoszenia 21944
Strategia i programy 16297
Program "Aktywny Samorząd" 32310
Projekty unijne 14134
Druki wniosków 6470
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 9918
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 16728
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9130
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13189
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 13550
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 33822
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 9239
Regulamin Organizacyjny PZD 6975
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 8748
Zakres zadań w PZD 7890
Przedmiot działania PZD 7177
Pracownicy PZD 15070
Sprawozdania finansowe 2505
Zespół Opieki Zdrowotnej 10169
Centrum Kształcenia Zawodowego 10480
Informacje ogólne 6538
Zadania CKP 6775
Oferta edukacyjna 5939
Struktura organizacyjna 5606
Jak dojechać do CKP 6222
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 6176
Służby, Inspekcje, Straże 12623
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6874
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 14862
Organy Powiatu 30180
Rada Powiatu 34182
Skład Rady 42358
Plan pracy Rady Powiatu 36328
Komisje 33922
Komisja Rewizyjna 33388
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 149491
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 355980
Zwołania sesji 284197
Projekty uchwał Rady Powiatu 303805
Dyżury Radnych 12561
Transmisje sesji 3588
Interpelacje i zapytania 10801
Skargi, wnioski i petycje 769
Zarząd Powiatu 22553
Skład Zarządu 33912
Protokoły z posiedzeń Zarządu 306317
Sprawozdania międzysesyjne 182916
Akty prawne 4038795
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 27375
Starosta, Wicestarosta 39578
Sekretarz, Skarbnik 17168
Regulamin organizacyjny 41000
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 22224
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 35276
Wydział Finansowy 21148
Wydział Komunikacji 50845
Informacje 8782
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 32514
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 27547
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 29257
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 119102
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 95891
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 6701
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 1932
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 1449
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 3239
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 21183
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 19289
Radca Prawny 8929
Audytor Wewnętrzny 6462
Rejestry i ewidencje 24087
Zarządzenia Starosty 73284
ZFŚS 6600
Majątek i finanse 17644
Budżet 226518
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 39951
Procedura uchwalania budżetu 9529
Sprawozdania 152247
Mienie Powiatu 32299
Pomoc publiczna 22041
Sprawozdania finansowe 3154
Oświadczenia majątkowe 48622
Raporty, strategie, analizy, opracowania 28077
Raport o stanie powiatu 5112
Strategie i Plany 37702
Analizy i Raporty 18232
Opracowania i Programy 37421
Kontrole i audyty 21615
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 37926
2020 2256
2019 3965
2018 4519
2017 20158
2016 6977
2015 22778
2014 9293
2012 16201
2013 6372
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 24811
2019 564
2018 1976
2017 5801
2016 6080
Audyt wewnętrzny 20211
Uchwały RIO w Olsztynie 121074
Nieodpłatna Pomoc Prawna 30494
Petycje 14277
Rejestr petycji 28017
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 52794
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 53762
Deklaracje współpracy 40089
Organizacje Pożytku Publicznego 12608
Przepisy prawne 11275
Komunikaty 2515
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 20656
Konkursy ofert 170777
Sprawozdania 4312
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 28507
Ogłoszenia 8553
Konsultacje społeczne 55415
Lobbing 9629
Bezpieczeństwo 29727
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 15377
Informacje nieudostępnione 14168
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7279
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 3372

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 9967
Urząd Marszałkowski 2856
Rejestr zmian 3328154
Redakcja Biuletunu 8526
Pliki do pobrania 97150
Wybory Samorządowe 2010 7388
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1034
Radni 53818
Członkowie Zarządu 37180
Skarbnik, Sekretarz 22704
Kierownicy jednostek 36673
Pracownicy 53016
Oświadczenia o działalności gospodarczej 7905
Oświadczenia o zatrudnieniu 7578
Mapa serwisu 9166

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 14268
Zamówienia publiczne 1363677
Plan zamówień 39565
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 15351
Informacje o naborze 320298
Procedury załatwiania spraw 639720
Sprawdź stan swojej sprawy 7660
Ogłoszenia 270049
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 71769
Decyzje 25658
Obwieszczenia 126630
Zawiadomienia 67697
Postanowienia 21443
INFORMACJE 9694
Biuro Rzeczy Znalezionych 15809
Wykaz przedmiotów 3153
Wezwania do odbioru 9506
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 8469
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 225
Koordynatorzy 77
Dostępność architektoniczna 88
Informacja dla osób niesłyszących 75
« powrót do poprzedniej strony