ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 83574
Powiat Nidzicki 31726
Dane ogólne 10465
Statut Powiatu 24183
Charakterystyka Powiatu 8287
Mapa Powiatu 8260
Herb i flaga Powiatu 10760
Gminy Powiatu 7042
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 5935
Struktura Powiatu 20369
Jednostki organizacyjne 14203
Powiatowy Urząd Pracy 9981
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29906
Struktura organizacyjna 5542
Regulamin Organizacyjny 5689
Majątek PCPR 6010
Zadania z zakresu pomocy społecznej 7068
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 7726
Działania na rzecz kombatantów 5911
Obsługa interesantów 5773
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12449
Druki wniosków do pobrania 13830
Rejestry i ewidencje 5599
Ogłoszenia 15115
Strategia i programy 13474
Program "Aktywny Samorząd" 27827
Projekty unijne 11589
Druki wniosków 5244
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 8283
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 13879
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7580
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 11007
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10432
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 29516
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 7538
Regulamin Organizacyjny PZD 5769
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 6444
Zakres zadań w PZD 6438
Przedmiot działania PZD 6059
Pracownicy PZD 13696
Sprawozdania finansowe 864
Zespół Opieki Zdrowotnej 8499
Centrum Kształcenia Praktycznego 8274
Informacje ogólne 5417
Zadania CKP 5652
Oferta edukacyjna 4984
Struktura organizacyjna 4654
Jak dojechać do CKP 5275
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 5175
Służby, Inspekcje, Straże 10430
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6399
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12627
Organy Powiatu 27154
Rada Powiatu 30198
Skład Rady 35162
Plan pracy Rady Powiatu 27792
Komisje 27858
Komisja Rewizyjna 23879
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 105633
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 246331
Zwołania sesji 183403
Projekty uchwał Rady Powiatu 222444
Dyżury Radnych 10431
Transmisje sesji 2301
Interpelacje i zapytania 4912
Skargi, wnioski i petycje 489
Zarząd Powiatu 19937
Skład Zarządu 20109
Protokoły z posiedzeń Zarządu 224732
Sprawozdania międzysesyjne 135134
Akty prawne 3091529
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 65
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 24200
Starosta, Wicestarosta 33014
Sekretarz, Skarbnik 14444
Regulamin organizacyjny 27491
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 17968
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 28815
Wydział Finansowy 17199
Wydział Komunikacji 41697
Informacje 7135
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 27112
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 23847
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 23771
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 73784
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 63414
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 4443
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 676
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 17301
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 14437
Radca Prawny 7575
Audytor Wewnętrzny 5401
Rejestry i ewidencje 19888
Zarządzenia Starosty 60784
ZFŚS 5079
Majątek i finanse 14800
Budżet 165976
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 30155
Procedura uchwalania budżetu 7512
Sprawozdania 107366
Mienie Powiatu 24671
Pomoc publiczna 16501
Sprawozdania finansowe roczne 1076
Oświadczenia majątkowe 40671
Raporty, strategie, analizy, opracowania 25799
Raport o stanie powiatu 2387
Strategie i Plany 30295
Analizy i Raporty 14117
Opracowania i Programy 29502
Kontrole i audyty 18182
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 30907
2019 808
2018 2647
2017 15571
2016 5468
2015 17588
2014 7105
2012 12400
2013 4865
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 19599
2018 1017
2017 4517
2016 4676
Audyt wewnętrzny 14488
Uchwały RIO w Olsztynie 91678
Nieodpłatna Pomoc Prawna 22359
Petycje 11378
Rejestr petycji 20946
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 45945
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 34254
Deklaracje współpracy 32259
Organizacje Pożytku Publicznego 10947
Przepisy prawne 9263
Komunikaty 1432
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 16021
Konkursy ofert 137564
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 2692
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 21594
Ogłoszenia 7055
Konsultacje społeczne 29319
Lobbing 7622
Bezpieczeństwo 23970
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 12679
Informacje nieudostępnione 11727
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5421
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 1704

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8679
Urząd Marszałkowski 2810
Rejestr zmian 2573221
Redakcja Biuletunu 7364
Pliki do pobrania 78796
Wybory Samorządowe 2010 3841
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 786
Radni 46395
Członkowie Zarządu 31920
Skarbnik, Sekretarz 19972
Kierownicy jednostek 31903
Pracownicy 46076
Oświadczenia o działalności gospodarczej 6837
Oświadczenia o zatrudnieniu 6617
Mapa serwisu 7978

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 7835
Zamówienia publiczne 1153808
Plan zamówień 23018
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 11944
Informacje o naborze 280549
Procedury załatwiania spraw 540459
Sprawdź stan swojej sprawy 6143
Ogłoszenia 198083
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 48377
Decyzje 18685
Obwieszczenia 79060
Zawiadomienia 45747
Postanowienia 13940
INFORMACJE 3126
Biuro Rzeczy Znalezionych 12642
Wykaz przedmiotów 893
Wezwania do odbioru 2875
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 10591
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 5890
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu