ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 85659
Powiat Nidzicki 32791
Dane ogólne 10820
Statut Powiatu 25434
Charakterystyka Powiatu 8552
Mapa Powiatu 8583
Herb i flaga Powiatu 11118
Gminy Powiatu 7301
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 6161
Struktura Powiatu 20930
Jednostki organizacyjne 14636
Powiatowy Urząd Pracy 10313
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 40657
Struktura organizacyjna 5718
Regulamin Organizacyjny 5869
Majątek PCPR 6177
Zadania z zakresu pomocy społecznej 7250
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 7985
Działania na rzecz kombatantów 6133
Obsługa interesantów 5998
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12701
Druki wniosków do pobrania 18436
Rejestry i ewidencje 5813
Ogłoszenia 15697
Strategia i programy 13959
Program "Aktywny Samorząd" 28730
Projekty unijne 12183
Druki wniosków 5494
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 8564
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 14320
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7799
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 11427
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 10996
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 30108
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 7946
Regulamin Organizacyjny PZD 6031
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 6930
Zakres zadań w PZD 6760
Przedmiot działania PZD 6248
Pracownicy PZD 14096
Sprawozdania finansowe 1049
Zespół Opieki Zdrowotnej 8819
Centrum Kształcenia Zawodowego 8737
Informacje ogólne 5638
Zadania CKP 5868
Oferta edukacyjna 5190
Struktura organizacyjna 4808
Jak dojechać do CKP 5478
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 5401
Służby, Inspekcje, Straże 10843
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6497
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12975
Organy Powiatu 27814
Rada Powiatu 30975
Skład Rady 36520
Plan pracy Rady Powiatu 29042
Komisje 28810
Komisja Rewizyjna 24854
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 121809
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 267915
Zwołania sesji 200410
Projekty uchwał Rady Powiatu 241515
Dyżury Radnych 10902
Transmisje sesji 2603
Interpelacje i zapytania 5845
Skargi, wnioski i petycje 546
Zarząd Powiatu 20525
Skład Zarządu 22171
Protokoły z posiedzeń Zarządu 246535
Sprawozdania międzysesyjne 147124
Akty prawne 3273753
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 24855
Starosta, Wicestarosta 34169
Sekretarz, Skarbnik 14934
Regulamin organizacyjny 30755
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 18739
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 29884
Wydział Finansowy 17920
Wydział Komunikacji 43365
Informacje 7422
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 28165
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 24593
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 24666
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 89885
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 70928
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 4713
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 876
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 98
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 469
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 17991
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 15156
Radca Prawny 7874
Audytor Wewnętrzny 5599
Rejestry i ewidencje 20585
Zarządzenia Starosty 63292
ZFŚS 5320
Majątek i finanse 15312
Budżet 176910
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 31526
Procedura uchwalania budżetu 7821
Sprawozdania 116293
Mienie Powiatu 25649
Pomoc publiczna 17220
Sprawozdania finansowe roczne 1355
Oświadczenia majątkowe 42227
Raporty, strategie, analizy, opracowania 26255
Raport o stanie powiatu 2816
Strategie i Plany 31492
Analizy i Raporty 14907
Opracowania i Programy 31010
Kontrole i audyty 18821
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 33352
2019 1534
2018 3011
2017 16470
2016 5716
2015 18511
2014 7472
2012 13105
2013 5137
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 20413
2018 1205
2017 4753
2016 4896
Audyt wewnętrzny 16032
Uchwały RIO w Olsztynie 95976
Nieodpłatna Pomoc Prawna 23645
Petycje 11901
Rejestr petycji 22429
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 47673
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 39125
Deklaracje współpracy 33842
Organizacje Pożytku Publicznego 11245
Przepisy prawne 9630
Komunikaty 1668
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 16732
Konkursy ofert 142813
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 3033
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 22609
Ogłoszenia 7354
Konsultacje społeczne 36076
Lobbing 7976
Bezpieczeństwo 24822
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 13216
Informacje nieudostępnione 12195
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5806
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 2025

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8918
Urząd Marszałkowski 2844
Rejestr zmian 2729897
Redakcja Biuletunu 7606
Pliki do pobrania 82419
Wybory Samorządowe 2010 6726
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 836
Radni 48280
Członkowie Zarządu 33233
Skarbnik, Sekretarz 20683
Kierownicy jednostek 33266
Pracownicy 47934
Oświadczenia o działalności gospodarczej 7135
Oświadczenia o zatrudnieniu 6899
Mapa serwisu 8180

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 8909
Zamówienia publiczne 1194061
Plan zamówień 24538
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 12713
Informacje o naborze 290747
Procedury załatwiania spraw 557533
Sprawdź stan swojej sprawy 6457
Ogłoszenia 212874
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 52364
Decyzje 19768
Obwieszczenia 89871
Zawiadomienia 49847
Postanowienia 15426
INFORMACJE 3899
Biuro Rzeczy Znalezionych 13262
Wykaz przedmiotów 1224
Wezwania do odbioru 3604
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 11015
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 6402
« powrót do poprzedniej strony