ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 10158
Telefony do wydziałów urzędu 43717
Powiat Nidzicki 21805
Dane ogólne 2440
Statut Powiatu 8228
Charakterystyka Powiatu 4243
Mapa Powiatu 3478
Herb i flaga Powiatu 4328
Gminy Powiatu 2425
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2431
Struktura Powiatu 12441
Jednostki organizacyjne 7926
Powiatowy Urząd Pracy 3879
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14824
Struktura organizacyjna 2498
Regulamin Organizacyjny 2395
Majątek PCPR 2608
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3093
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2928
Działania na rzecz kombatantów 2487
Obsługa interesantów 2340
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 7869
Druki wniosków do pobrania 5157
Rejestry i ewidencje 2228
Ogłoszenia 4697
Strategia i programy 4222
Program "Aktywny Samorząd" 7531
Projekty unijne 2756
Druki wniosków 1647
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3713
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5908
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3437
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4183
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4065
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 15924
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2805
Regulamin Organizacyjny PZD 2092
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2326
Zakres zadań w PZD 2855
Przedmiot działania PZD 2417
Pracownicy PZD 5827
Zespół Opieki Zdrowotnej 3390
Centrum Kształcenia Praktycznego 3593
Informacje ogólne 2102
Zadania CKP 2348
Oferta edukacyjna 1920
Struktura organizacyjna 1729
Jak dojechać do CKP 2064
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2012
Służby, Inspekcje, Straże 3974
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2457
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5000
Organy Powiatu 18456
Rada Powiatu 13963
Skład Rady 15175
Plan pracy Rady Powiatu 6046
Komisje 8869
Komisja Rewizyjna 5421
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 15464
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 38444
Zwołania sesji 30210
Projekty uchwał Rady Powiatu 29708
Dyżury Radnych 3132
Zarząd Powiatu 10796
Skład Zarządu 7963
Protokoły z posiedzeń Zarządu 29439
Sprawozdania międzysesyjne 24240
Akty prawa miejscowego 450062
Starostwo Powiatowe 15777
Starosta, Wicestarosta 10199
Sekretarz, Skarbnik 5528
Regulamin organizacyjny 9267
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 9463
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6884
Wydział Finansowy 4590
Wydział Komunikacji 14388
Informacje 2306
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9945
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10934
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 7782
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 8445
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 575
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 7136
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6534
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3748
Radca Prawny 3086
Audytor Wewnętrzny 1952
Rejestry i ewidencje 6602
Zarządzenia Starosty 11947
ZFŚS 242
Majątek i finanse 7974
Budżet 22339
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 4293
Procedura uchwalania budżetu 2333
Sprawozdania 16423
Mienie Powiatu 5721
Pomoc publiczna 3509
Oświadczenia majątkowe 17702
Radni Powiatu 12840
Członkowie Zarządu 8139
Sekretarz, Skarbnik 6239
Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 11149
Pracownicy podpisujący decyzje administracyjne " z up. Starosty" 11367
Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo wykonywanej na terenie powiatu 3247
Oświadczenia o zatrudnieniu 3136
Strategie, analizy, opracowania 20148
Strategie i Plany 7022
Analizy i Raporty 3124
Opracowania 5696
Kontrole i audyty 8471
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 11324
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5524
Audyt wewnętrzny 1634
Uchwały RIO w Olsztynie 19066
Nieodpłatna Pomoc Prawna 4586
Petycje 4077
Rejestr petycji 2387
Skargi i wnioski 1860
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16028
Organizacje Pożytku Publicznego 5888
Przepisy prawne 3019
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7208
Deklaracje współpracy 6004
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3823
Konkursy ofert 25094
Konsultacje społeczne 5921
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4533
Ogłoszenia 2613
Lobbing 2186
Bezpieczeństwo 9735
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 5838
Informacje nieudostępnione 5211
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2117

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 4949
Strona główna 5770
Instrukcja korzystania z BIP 6293
Urząd Marszałkowski 1565
Rejestr zmian 379910
Redakcja Biuletunu 4043
Instrukcja obsługi 3688
Pliki do pobrania 22717
Wybory Samorządowe 2010 1299
Mapa serwisu 4248
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3530
Powiaty i gminy 5023

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 321734
Plan zamówień 4425
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7385
Informacje o naborze 147978
Procedury załatwiania spraw 129114
Sprawdź stan swojej sprawy 1519
Ogłoszenia 43805
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 2121
Decyzje 3347
Obwieszczenia 9887
Zawiadomienia 4017
Postanowienia 1677
Biuro Rzeczy Znalezionych 3717
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 696
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4288
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu