ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 50233
Powiat Nidzicki 23508
Dane ogólne 3743
Statut Powiatu 10180
Charakterystyka Powiatu 5023
Mapa Powiatu 4324
Herb i flaga Powiatu 5402
Gminy Powiatu 3147
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3076
Struktura Powiatu 13966
Jednostki organizacyjne 9261
Powiatowy Urząd Pracy 5065
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18088
Struktura organizacyjna 3092
Regulamin Organizacyjny 3068
Majątek PCPR 3280
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3976
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3810
Działania na rzecz kombatantów 3213
Obsługa interesantów 2987
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8815
Druki wniosków do pobrania 6431
Rejestry i ewidencje 2893
Ogłoszenia 6296
Strategia i programy 5586
Program "Aktywny Samorząd" 10959
Projekty unijne 4382
Druki wniosków 2275
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4728
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 7446
Zespół Szkół Ogólnokształcących 4347
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5410
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 5265
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 18619
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 3700
Regulamin Organizacyjny PZD 2772
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3067
Zakres zadań w PZD 3546
Przedmiot działania PZD 3065
Pracownicy PZD 7480
Zespół Opieki Zdrowotnej 4359
Centrum Kształcenia Praktycznego 4646
Informacje ogólne 2720
Zadania CKP 2968
Oferta edukacyjna 2457
Struktura organizacyjna 2248
Jak dojechać do CKP 2665
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2660
Służby, Inspekcje, Straże 5029
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3426
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6538
Organy Powiatu 20035
Rada Powiatu 16467
Skład Rady 17921
Plan pracy Rady Powiatu 9075
Komisje 11748
Komisja Rewizyjna 8214
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 27234
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 63195
Zwołania sesji 49707
Projekty uchwał Rady Powiatu 53399
Dyżury Radnych 4417
Zarząd Powiatu 12376
Skład Zarządu 9606
Protokoły z posiedzeń Zarządu 49033
Sprawozdania międzysesyjne 38403
Akty prawne 751767
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 6
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 17353
Starosta, Wicestarosta 13589
Sekretarz, Skarbnik 7050
Regulamin organizacyjny 12021
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 11339
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 10268
Wydział Finansowy 6473
Wydział Komunikacji 19473
Informacje 3193
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 13031
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 13390
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 10894
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 15648
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 780
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 13743
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 618
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 8309
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5453
Radca Prawny 3960
Audytor Wewnętrzny 2656
Rejestry i ewidencje 8862
Zarządzenia Starosty 18984
ZFŚS 985
Majątek i finanse 9327
Budżet 41013
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 7694
Procedura uchwalania budżetu 3163
Sprawozdania 27788
Mienie Powiatu 8749
Pomoc publiczna 5765
Oświadczenia majątkowe 21053
Strategie, analizy, opracowania 21166
Strategie i Plany 11236
Analizy i Raporty 4833
Opracowania 8905
Kontrole i audyty 10169
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 15184
2017 1812
2016 811
2015 2335
2014 993
2013 708
2012 1726
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 7686
2017 563
2016 776
Audyt wewnętrzny 3067
Uchwały RIO w Olsztynie 28295
Nieodpłatna Pomoc Prawna 7629
Petycje 5325
Rejestr petycji 4014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 20786
Organizacje Pożytku Publicznego 6781
Przepisy prawne 4041
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11025
Deklaracje współpracy 9379
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 5700
Konkursy ofert 41940
Konsultacje społeczne 9431
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 7045
Ogłoszenia 3458
Lobbing 3194
Bezpieczeństwo 12170
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 7031
Informacje nieudostępnione 6421
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 737
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 3473
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 5732
Urząd Marszałkowski 1842
Rejestr zmian 618142
Redakcja Biuletunu 4726
Pliki do pobrania 29758
Wybory Samorządowe 2010 1740
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 158
Radni 5765
Członkowie Zarządu 4138
Skarbnik, Sekretarz 2852
Kierownicy jednostek 3853
Pracownicy 6057
Oświadczenia o działalności gospodarczej 881
Oświadczenia o zatrudnieniu 858
Mapa serwisu 5021

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 416932
Plan zamówień 6056
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8232
Informacje o naborze 163228
Procedury załatwiania spraw 195700
Sprawdź stan swojej sprawy 2363
Ogłoszenia 62881
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 7112
Decyzje 5949
Obwieszczenia 16060
Zawiadomienia 9003
Postanowienia 3333
Biuro Rzeczy Znalezionych 5230
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 982
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 5494
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 451
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu