ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 9518
Telefony do wydziałów urzędu 42464
Powiat Nidzicki 21388
Dane ogólne 2194
Statut Powiatu 7865
Charakterystyka Powiatu 4102
Mapa Powiatu 3271
Herb i flaga Powiatu 4126
Gminy Powiatu 2325
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2318
Struktura Powiatu 12074
Jednostki organizacyjne 7570
Powiatowy Urząd Pracy 3587
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14090
Struktura organizacyjna 2313
Regulamin Organizacyjny 2233
Majątek PCPR 2443
Zadania z zakresu pomocy społecznej 2871
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2691
Działania na rzecz kombatantów 2323
Obsługa interesantów 2184
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 7674
Druki wniosków do pobrania 4937
Rejestry i ewidencje 2052
Ogłoszenia 4336
Strategia i programy 3932
Program "Aktywny Samorząd" 6935
Projekty unijne 2474
Druki wniosków 1493
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3446
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 5553
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3197
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3880
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 3798
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 15280
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2607
Regulamin Organizacyjny PZD 1933
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2179
Zakres zadań w PZD 2710
Przedmiot działania PZD 2258
Pracownicy PZD 5484
Zespół Opieki Zdrowotnej 3152
Centrum Kształcenia Praktycznego 3360
Informacje ogólne 1981
Zadania CKP 2218
Oferta edukacyjna 1811
Struktura organizacyjna 1629
Jak dojechać do CKP 1941
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 1863
Służby, Inspekcje, Straże 3753
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2321
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4744
Organy Powiatu 18061
Rada Powiatu 13356
Skład Rady 14556
Plan pracy Rady Powiatu 5221
Komisje 8222
Komisja Rewizyjna 4849
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 12910
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 33211
Zwołania sesji 26664
Projekty uchwał Rady Powiatu 25559
Dyżury Radnych 2890
Zarząd Powiatu 10296
Skład Zarządu 7650
Protokoły z posiedzeń Zarządu 26547
Sprawozdania międzysesyjne 21485
Akty prawa miejscowego 390919
Starostwo Powiatowe 15428
Starosta, Wicestarosta 9532
Sekretarz, Skarbnik 5158
Regulamin organizacyjny 8639
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 9005
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6293
Wydział Finansowy 4242
Wydział Komunikacji 13279
Informacje 2144
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9260
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10453
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 7199
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 7272
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 510
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 5769
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6126
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3387
Radca Prawny 2865
Audytor Wewnętrzny 1804
Rejestry i ewidencje 6124
Zarządzenia Starosty 10719
ZFŚS 44
Majątek i finanse 7607
Budżet 19999
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 3817
Procedura uchwalania budżetu 2148
Sprawozdania 14658
Mienie Powiatu 5268
Pomoc publiczna 3215
Oświadczenia majątkowe 17588
Radni Powiatu 12269
Członkowie Zarządu 7720
Sekretarz, Skarbnik 5931
Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 10540
Pracownicy podpisujący decyzje administracyjne " z up. Starosty" 10779
Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo wykonywanej na terenie powiatu 3074
Oświadczenia o zatrudnieniu 2967
Strategie, analizy, opracowania 19882
Strategie i Plany 6401
Analizy i Raporty 2857
Opracowania 5157
Kontrole i audyty 8035
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 10463
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5059
Audyt wewnętrzny 1349
Uchwały RIO w Olsztynie 17233
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3982
Petycje 3807
Rejestr petycji 2132
Skargi i wnioski 1657
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15189
Organizacje Pożytku Publicznego 5660
Przepisy prawne 2798
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6603
Deklaracje współpracy 5455
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3571
Konkursy ofert 22151
Konsultacje społeczne 5288
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4087
Ogłoszenia 2418
Lobbing 1897
Bezpieczeństwo 9189
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 5510
Informacje nieudostępnione 4898
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 1777

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 9
Statystyka 4755
Strona główna 5763
Instrukcja korzystania z BIP 5928
Urząd Marszałkowski 1501
Rejestr zmian 333440
Redakcja Biuletunu 3847
Instrukcja obsługi 3485
Pliki do pobrania 21361
Wybory Samorządowe 2010 1202
Mapa serwisu 4025
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3342
Powiaty i gminy 4818

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 308831
Plan zamówień 4127
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7205
Informacje o naborze 145731
Procedury załatwiania spraw 118370
Sprawdź stan swojej sprawy 1336
Ogłoszenia 40395
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 1613
Decyzje 2851
Obwieszczenia 8610
Zawiadomienia 3086
Postanowienia 1366
Biuro Rzeczy Znalezionych 3385
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 631
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 3970
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu