ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 53956
Powiat Nidzicki 24762
Dane ogólne 4482
Statut Powiatu 11490
Charakterystyka Powiatu 5538
Mapa Powiatu 4871
Herb i flaga Powiatu 6001
Gminy Powiatu 3677
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3444
Struktura Powiatu 14928
Jednostki organizacyjne 10103
Powiatowy Urząd Pracy 5852
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 20025
Struktura organizacyjna 3488
Regulamin Organizacyjny 3448
Majątek PCPR 3726
Zadania z zakresu pomocy społecznej 4426
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4306
Działania na rzecz kombatantów 3647
Obsługa interesantów 3425
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 9351
Druki wniosków do pobrania 7277
Rejestry i ewidencje 3357
Ogłoszenia 7368
Strategia i programy 6497
Program "Aktywny Samorząd" 13196
Projekty unijne 5474
Druki wniosków 2721
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 5269
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 8237
Zespół Szkół Ogólnokształcących 4844
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6141
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 5922
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 20122
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 4272
Regulamin Organizacyjny PZD 3184
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3480
Zakres zadań w PZD 3997
Przedmiot działania PZD 3571
Pracownicy PZD 8408
Zespół Opieki Zdrowotnej 5052
Centrum Kształcenia Praktycznego 5183
Informacje ogólne 3093
Zadania CKP 3355
Oferta edukacyjna 2827
Struktura organizacyjna 2604
Jak dojechać do CKP 3049
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 3020
Służby, Inspekcje, Straże 5745
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3974
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7341
Organy Powiatu 21019
Rada Powiatu 18446
Skład Rady 19746
Plan pracy Rady Powiatu 11315
Komisje 13891
Komisja Rewizyjna 9663
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 35370
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 83552
Zwołania sesji 63574
Projekty uchwał Rady Powiatu 71708
Dyżury Radnych 5177
Zarząd Powiatu 13392
Skład Zarządu 10520
Protokoły z posiedzeń Zarządu 64744
Sprawozdania międzysesyjne 48805
Akty prawne 944412
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 12
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 18322
Starosta, Wicestarosta 16184
Sekretarz, Skarbnik 8207
Regulamin organizacyjny 13977
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 12319
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 12020
Wydział Finansowy 7635
Wydział Komunikacji 22182
Informacje 3660
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 14523
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 14536
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 12318
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 20068
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 897
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 17304
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 973
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 9251
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6462
Radca Prawny 4489
Audytor Wewnętrzny 3090
Rejestry i ewidencje 10395
Zarządzenia Starosty 23798
ZFŚS 1522
Majątek i finanse 10201
Budżet 53483
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 10050
Procedura uchwalania budżetu 3608
Sprawozdania 34522
Mienie Powiatu 10535
Pomoc publiczna 7008
Oświadczenia majątkowe 23286
Strategie, analizy, opracowania 21899
Strategie i Plany 13558
Analizy i Raporty 5746
Opracowania 11164
Kontrole i audyty 11312
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 17162
2017 3504
2016 1361
2015 3968
2014 1813
2013 1208
2012 2962
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 9211
2017 903
2016 1217
Audyt wewnętrzny 4384
Uchwały RIO w Olsztynie 33782
Nieodpłatna Pomoc Prawna 9158
Petycje 6057
Rejestr petycji 5247
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 23442
Organizacje Pożytku Publicznego 7287
Przepisy prawne 4678
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 13752
Deklaracje współpracy 11528
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 6781
Konkursy ofert 52615
Konsultacje społeczne 11658
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 8587
Ogłoszenia 3954
Lobbing 3937
Bezpieczeństwo 13683
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 7813
Informacje nieudostępnione 7185
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1396
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 4208
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 6179
Urząd Marszałkowski 1943
Rejestr zmian 765509
Redakcja Biuletunu 5138
Pliki do pobrania 35762
Wybory Samorządowe 2010 2065
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 282
Radni 9507
Członkowie Zarządu 6858
Skarbnik, Sekretarz 4835
Kierownicy jednostek 6489
Pracownicy 9903
Oświadczenia o działalności gospodarczej 1479
Oświadczenia o zatrudnieniu 1503
Mapa serwisu 5463

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 494447
Plan zamówień 7633
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8554
Informacje o naborze 172588
Procedury załatwiania spraw 235157
Sprawdź stan swojej sprawy 2853
Ogłoszenia 76380
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 11679
Decyzje 7356
Obwieszczenia 20269
Zawiadomienia 11319
Postanowienia 4297
Biuro Rzeczy Znalezionych 6146
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1139
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 6227
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 1190
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu