ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 88188
Powiat Nidzicki 33840
Dane ogólne 11352
Statut Powiatu 26490
Charakterystyka Powiatu 8796
Mapa Powiatu 8876
Herb i flaga Powiatu 11515
Gminy Powiatu 7573
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 6364
Struktura Powiatu 21429
Jednostki organizacyjne 15026
Powiatowy Urząd Pracy 10731
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 50160
Struktura organizacyjna 5869
Regulamin Organizacyjny 6054
Majątek PCPR 6376
Zadania z zakresu pomocy społecznej 7431
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 8284
Działania na rzecz kombatantów 6333
Obsługa interesantów 6188
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12905
Druki wniosków do pobrania 21090
Rejestry i ewidencje 6017
Ogłoszenia 16775
Strategia i programy 14501
Program "Aktywny Samorząd" 29589
Projekty unijne 12630
Druki wniosków 5737
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 8840
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 14938
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8069
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 11818
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 11573
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 30973
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 8261
Regulamin Organizacyjny PZD 6244
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 7317
Zakres zadań w PZD 7042
Przedmiot działania PZD 6452
Pracownicy PZD 14398
Sprawozdania finansowe 1235
Zespół Opieki Zdrowotnej 9117
Centrum Kształcenia Zawodowego 9139
Informacje ogólne 5870
Zadania CKP 6066
Oferta edukacyjna 5371
Struktura organizacyjna 4945
Jak dojechać do CKP 5637
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 5579
Służby, Inspekcje, Straże 11304
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6583
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 13382
Organy Powiatu 28382
Rada Powiatu 31838
Skład Rady 37872
Plan pracy Rady Powiatu 30448
Komisje 29995
Komisja Rewizyjna 26018
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 126990
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 284280
Zwołania sesji 224756
Projekty uchwał Rady Powiatu 257375
Dyżury Radnych 11299
Transmisje sesji 2829
Interpelacje i zapytania 6910
Skargi, wnioski i petycje 603
Zarząd Powiatu 21050
Skład Zarządu 26869
Protokoły z posiedzeń Zarządu 259359
Sprawozdania międzysesyjne 154789
Akty prawne 3459645
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 25466
Starosta, Wicestarosta 35510
Sekretarz, Skarbnik 15489
Regulamin organizacyjny 32520
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 19656
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 31085
Wydział Finansowy 18604
Wydział Komunikacji 45031
Informacje 7736
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 29127
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 25319
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 25624
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 94895
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 75733
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 4976
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 1034
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 285
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 967
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 18667
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 15909
Radca Prawny 8108
Audytor Wewnętrzny 5791
Rejestry i ewidencje 21380
Zarządzenia Starosty 65432
ZFŚS 5587
Majątek i finanse 15796
Budżet 188516
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 32918
Procedura uchwalania budżetu 8103
Sprawozdania 125022
Mienie Powiatu 26904
Pomoc publiczna 17996
Sprawozdania finansowe roczne 1576
Oświadczenia majątkowe 43636
Raporty, strategie, analizy, opracowania 26673
Raport o stanie powiatu 3203
Strategie i Plany 32827
Analizy i Raporty 15846
Opracowania i Programy 32326
Kontrole i audyty 19503
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 34192
2019 2059
2018 3346
2017 17283
2016 6008
2015 19533
2014 7892
2012 13791
2013 5429
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 21155
2018 1386
2017 4982
2016 5126
Audyt wewnętrzny 17150
Uchwały RIO w Olsztynie 101328
Nieodpłatna Pomoc Prawna 25171
Petycje 12418
Rejestr petycji 24171
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 49322
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 44112
Deklaracje współpracy 35095
Organizacje Pożytku Publicznego 11547
Przepisy prawne 10008
Komunikaty 1890
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 17542
Konkursy ofert 148394
Sprawozdania 3334
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 23632
Ogłoszenia 7616
Konsultacje społeczne 42313
Lobbing 8313
Bezpieczeństwo 25817
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 13706
Informacje nieudostępnione 12627
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6123
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 2318

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 9123
Urząd Marszałkowski 2848
Rejestr zmian 2899234
Redakcja Biuletunu 7803
Pliki do pobrania 86069
Wybory Samorządowe 2010 6872
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 886
Radni 49800
Członkowie Zarządu 34250
Skarbnik, Sekretarz 21229
Kierownicy jednostek 34249
Pracownicy 49442
Oświadczenia o działalności gospodarczej 7344
Oświadczenia o zatrudnieniu 7086
Mapa serwisu 8377

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 10132
Zamówienia publiczne 1236702
Plan zamówień 28948
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 13426
Informacje o naborze 299658
Procedury załatwiania spraw 578908
Sprawdź stan swojej sprawy 6714
Ogłoszenia 225467
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 55897
Decyzje 20764
Obwieszczenia 95908
Zawiadomienia 53295
Postanowienia 16703
INFORMACJE 4996
Biuro Rzeczy Znalezionych 13843
Wykaz przedmiotów 1622
Wezwania do odbioru 4497
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 11360
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 6883
« powrót do poprzedniej strony