ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 11242
Telefony do wydziałów urzędu 45693
Powiat Nidzicki 22430
Dane ogólne 2890
Statut Powiatu 8764
Charakterystyka Powiatu 4530
Mapa Powiatu 3769
Herb i flaga Powiatu 4664
Gminy Powiatu 2589
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2646
Struktura Powiatu 13008
Jednostki organizacyjne 8400
Powiatowy Urząd Pracy 4329
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16060
Struktura organizacyjna 2709
Regulamin Organizacyjny 2632
Majątek PCPR 2855
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3446
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3197
Działania na rzecz kombatantów 2756
Obsługa interesantów 2571
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8241
Druki wniosków do pobrania 5568
Rejestry i ewidencje 2451
Ogłoszenia 5236
Strategia i programy 4628
Program "Aktywny Samorząd" 8461
Projekty unijne 3200
Druki wniosków 1876
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4098
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 6427
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3782
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4578
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4462
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 16920
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 3112
Regulamin Organizacyjny PZD 2320
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2570
Zakres zadań w PZD 3096
Przedmiot działania PZD 2629
Pracownicy PZD 6409
Zespół Opieki Zdrowotnej 3712
Centrum Kształcenia Praktycznego 4005
Informacje ogólne 2308
Zadania CKP 2545
Oferta edukacyjna 2100
Struktura organizacyjna 1899
Jak dojechać do CKP 2268
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2248
Służby, Inspekcje, Straże 4306
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2781
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5570
Organy Powiatu 19052
Rada Powiatu 14880
Skład Rady 16073
Plan pracy Rady Powiatu 7069
Komisje 9910
Komisja Rewizyjna 6282
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 19084
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 45935
Zwołania sesji 35193
Projekty uchwał Rady Powiatu 36205
Dyżury Radnych 3537
Zarząd Powiatu 11422
Skład Zarządu 8460
Protokoły z posiedzeń Zarządu 35660
Sprawozdania międzysesyjne 28518
Akty prawa miejscowego 561220
Starostwo Powiatowe 16351
Starosta, Wicestarosta 11349
Sekretarz, Skarbnik 6044
Regulamin organizacyjny 10241
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 10215
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7893
Wydział Finansowy 5226
Wydział Komunikacji 16211
Informacje 2624
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 11015
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11730
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 8956
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 10686
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 660
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 9360
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 198
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 7136
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4383
Radca Prawny 3417
Audytor Wewnętrzny 2201
Rejestry i ewidencje 7402
Zarządzenia Starosty 14166
ZFŚS 510
Majątek i finanse 8531
Budżet 27021
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 5199
Procedura uchwalania budżetu 2586
Sprawozdania 19929
Mienie Powiatu 6656
Pomoc publiczna 4245
Oświadczenia majątkowe 18748
Strategie, analizy, opracowania 20563
Strategie i Plany 8469
Analizy i Raporty 3700
Opracowania 6697
Kontrole i audyty 9116
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 12698
2017 511
2016 234
2015 544
2014 227
2013 181
2012 432
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 6235
2017 185
2016 226
Audyt wewnętrzny 2134
Uchwały RIO w Olsztynie 21856
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5909
Petycje 4554
Rejestr petycji 2813
Skargi i wnioski 2122
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 17566
Organizacje Pożytku Publicznego 6222
Przepisy prawne 3345
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8345
Deklaracje współpracy 6997
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 4313
Konkursy ofert 29643
Konsultacje społeczne 6874
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 5235
Ogłoszenia 2899
Lobbing 2626
Bezpieczeństwo 10633
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6308
Informacje nieudostępnione 5704
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 97
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2701
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 5293
Strona główna 5775
Instrukcja korzystania z BIP 6923
Urząd Marszałkowski 1674
Rejestr zmian 462652
Redakcja Biuletunu 4345
Instrukcja obsługi 3939
Pliki do pobrania 24870
Wybory Samorządowe 2010 1441
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 49
Radni 1249
Członkowie Zarządu 858
Skarbnik, Sekretarz 622
Kierownicy jednostek 854
Pracownicy 1164
Oświadczenia o działalności gospodarczej 201
Oświadczenia o zatrudnieniu 189
Mapa serwisu 4600
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3842
Powiaty i gminy 5336

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 349353
Plan zamówień 4903
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7720
Informacje o naborze 152922
Procedury załatwiania spraw 147603
Sprawdź stan swojej sprawy 1808
Ogłoszenia 49691
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 3344
Decyzje 4124
Obwieszczenia 11815
Zawiadomienia 5545
Postanowienia 2141
Biuro Rzeczy Znalezionych 4258
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 793
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4763
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu