ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 79246
Powiat Nidzicki 30910
Dane ogólne 9570
Statut Powiatu 22433
Charakterystyka Powiatu 7936
Mapa Powiatu 7837
Herb i flaga Powiatu 10127
Gminy Powiatu 6622
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 5612
Struktura Powiatu 19760
Jednostki organizacyjne 13769
Powiatowy Urząd Pracy 9484
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28657
Struktura organizacyjna 5311
Regulamin Organizacyjny 5408
Majątek PCPR 5708
Zadania z zakresu pomocy społecznej 6771
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 7240
Działania na rzecz kombatantów 5649
Obsługa interesantów 5492
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12039
Druki wniosków do pobrania 12954
Rejestry i ewidencje 5312
Ogłoszenia 14111
Strategia i programy 12548
Program "Aktywny Samorząd" 26009
Projekty unijne 10862
Druki wniosków 4922
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7933
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 13177
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7247
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 10383
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 9887
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 28317
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 7122
Regulamin Organizacyjny PZD 5447
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 5926
Zakres zadań w PZD 6127
Przedmiot działania PZD 5749
Pracownicy PZD 13282
Sprawozdania finansowe 587
Zespół Opieki Zdrowotnej 8093
Centrum Kształcenia Praktycznego 7824
Informacje ogólne 5136
Zadania CKP 5353
Oferta edukacyjna 4716
Struktura organizacyjna 4408
Jak dojechać do CKP 5011
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 4892
Służby, Inspekcje, Straże 9773
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6201
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11993
Organy Powiatu 26470
Rada Powiatu 28754
Skład Rady 33177
Plan pracy Rady Powiatu 25656
Komisje 25947
Komisja Rewizyjna 21993
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 95620
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 225732
Zwołania sesji 169023
Projekty uchwał Rady Powiatu 205859
Dyżury Radnych 9794
Transmisje sesji 1916
Interpelacje i zapytania 3686
Skargi, wnioski i petycje 426
Zarząd Powiatu 19139
Skład Zarządu 18682
Protokoły z posiedzeń Zarządu 199622
Sprawozdania międzysesyjne 123381
Akty prawne 2856399
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 59
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 23551
Starosta, Wicestarosta 30988
Sekretarz, Skarbnik 13746
Regulamin organizacyjny 25782
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 17554
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 26454
Wydział Finansowy 15861
Wydział Komunikacji 39434
Informacje 6718
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 25422
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 22618
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 22208
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 64135
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 55731
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 4005
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 386
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 16231
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13337
Radca Prawny 7201
Audytor Wewnętrzny 5128
Rejestry i ewidencje 18689
Zarządzenia Starosty 56318
ZFŚS 4681
Majątek i finanse 14217
Budżet 153784
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 27860
Procedura uchwalania budżetu 6982
Sprawozdania 97993
Mienie Powiatu 22817
Pomoc publiczna 15234
Sprawozdania finansowe roczne 777
Oświadczenia majątkowe 38245
Raporty, strategie, analizy, opracowania 25333
Raport o stanie powiatu 1595
Strategie i Plany 27902
Analizy i Raporty 12844
Opracowania i Programy 26916
Kontrole i audyty 17260
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 29172
2019 218
2018 2037
2017 14153
2016 4985
2015 15685
2014 6373
2012 11159
2013 4386
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 18300
2018 701
2017 4100
2016 4277
Audyt wewnętrzny 13087
Uchwały RIO w Olsztynie 83058
Nieodpłatna Pomoc Prawna 20230
Petycje 10681
Rejestr petycji 18460
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 42763
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 31664
Deklaracje współpracy 29625
Organizacje Pożytku Publicznego 10501
Przepisy prawne 8659
Komunikaty 1139
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 14847
Konkursy ofert 128226
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 2216
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 20039
Ogłoszenia 6693
Konsultacje społeczne 27294
Lobbing 7222
Bezpieczeństwo 22617
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 11946
Informacje nieudostępnione 11115
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4922
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 9074
Rejestr zbiorów danych osobowych 0
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 1267

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8449
Urząd Marszałkowski 2771
Rejestr zmian 2378267
Redakcja Biuletunu 7140
Pliki do pobrania 72534
Wybory Samorządowe 2010 3642
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 737
Radni 41444
Członkowie Zarządu 28498
Skarbnik, Sekretarz 17893
Kierownicy jednostek 28602
Pracownicy 41275
Oświadczenia o działalności gospodarczej 6148
Oświadczenia o zatrudnieniu 5966
Mapa serwisu 7739

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 6289
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4106
Powiatowa Komisja Wyborcza 2496
Uchwały PKW w Nidzicy 2734
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 1626
Postanowienia Komisarza Wyborczego 4531
Informacje ogólne 1764
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 1042
Wyniki wyborów 2604
Zamówienia publiczne 1092878
Plan zamówień 21242
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 11192
Informacje o naborze 263711
Procedury załatwiania spraw 511185
Sprawdź stan swojej sprawy 5756
Ogłoszenia 181187
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 43521
Decyzje 17389
Obwieszczenia 70679
Zawiadomienia 40557
Postanowienia 11943
INFORMACJE 1954
Biuro Rzeczy Znalezionych 11652
Wykaz przedmiotów 362
Wezwania do odbioru 2298
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 9946
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 5295
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu