ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 105792
Powiat Nidzicki 37349
Dane ogólne 14996
Statut Powiatu 39329
Charakterystyka Powiatu 10224
Mapa Powiatu 10550
Herb i flaga Powiatu 13878
Gminy Powiatu 9166
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 7642
Struktura Powiatu 24465
Jednostki organizacyjne 17896
Powiatowy Urząd Pracy 13524
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 97235
Struktura organizacyjna 6765
Regulamin Organizacyjny 7107
Majątek PCPR 7492
Zadania z zakresu pomocy społecznej 8470
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 10032
Działania na rzecz kombatantów 7377
Obsługa interesantów 7253
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 14564
Druki wniosków do pobrania 33577
Rejestry i ewidencje 7083
Ogłoszenia 33306
Strategia i programy 19855
Program "Aktywny Samorząd" 34754
Projekty unijne 15427
Druki wniosków 7035
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 10911
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 18277
Zespół Szkół Ogólnokształcących 10009
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 14266
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 15095
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 37189
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 10011
Regulamin Organizacyjny PZD 7604
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 10010
Zakres zadań w PZD 8598
Przedmiot działania PZD 7769
Pracownicy PZD 15712
Sprawozdania finansowe 3614
Zespół Opieki Zdrowotnej 11099
Centrum Kształcenia Zawodowego 11550
Informacje ogólne 7123
Zadania CKP 7347
Oferta edukacyjna 6416
Struktura organizacyjna 9504
Jak dojechać do CKP 6684
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 6672
Służby, Inspekcje, Straże 13632
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7044
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16234
Organy Powiatu 31602
Rada Powiatu 36712
Skład Rady 55620
Plan pracy Rady Powiatu 56418
Komisje 45786
Komisja Rewizyjna 52337
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 189915
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 437717
Zwołania sesji 357129
Projekty uchwał Rady Powiatu 363511
Dyżury Radnych 13470
Transmisje sesji 4193
Interpelacje i zapytania 13814
Skargi, wnioski i petycje 893
Zarząd Powiatu 23977
Skład Zarządu 38802
Protokoły z posiedzeń Zarządu 365825
Sprawozdania międzysesyjne 220295
Akty prawne 4674387
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 28938
Starosta, Wicestarosta 42888
Sekretarz, Skarbnik 18692
Regulamin organizacyjny 57368
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 24015
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 39234
Wydział Finansowy 23340
Wydział Komunikacji 56154
Informacje 9859
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 35586
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 29709
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 32439
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 143273
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 115623
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 8112
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 2659
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 2286
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 5392
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 23242
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 22328
Radca Prawny 9594
Audytor Wewnętrzny 6923
Rejestry i ewidencje 26435
Zarządzenia Starosty 88003
ZFŚS 7422
Majątek i finanse 19219
Budżet 278144
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 65968
Procedura uchwalania budżetu 17269
Sprawozdania 192177
Mienie Powiatu 48225
Pomoc publiczna 33343
Sprawozdania finansowe 4570
Oświadczenia majątkowe 52439
Raporty, strategie, analizy, opracowania 29206
Raport o stanie powiatu 6734
Strategie i Plany 49901
Analizy i Raporty 20438
Opracowania i Programy 45376
Kontrole i audyty 23337
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 47596
2020 3410
2019 5434
2018 5560
2017 22484
2016 7765
2015 25586
2014 10409
2012 18208
2013 7171
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 35193
2019 1053
2018 2454
2017 6489
2016 11250
Audyt wewnętrzny 23094
Uchwały RIO w Olsztynie 151486
Nieodpłatna Pomoc Prawna 35260
Petycje 16083
Rejestr petycji 31396
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 55653
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 66870
Deklaracje współpracy 50993
Organizacje Pożytku Publicznego 13419
Przepisy prawne 12351
Komunikaty 3027
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 29655
Konkursy ofert 206212
Sprawozdania 5058
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 41837
Ogłoszenia 9371
Konsultacje społeczne 70978
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 262
Lobbing 10618
Bezpieczeństwo 37987
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 16722
Informacje nieudostępnione 15422
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 8134
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 4097

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 21
Statystyka 10540
Urząd Marszałkowski 2885
Rejestr zmian 3803985
Redakcja Biuletunu 9114
Pliki do pobrania 107357
Wybory Samorządowe 2010 7765
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1129
Radni 57081
Członkowie Zarządu 39515
Skarbnik, Sekretarz 23820
Kierownicy jednostek 38567
Pracownicy 55759
Oświadczenia o działalności gospodarczej 8308
Oświadczenia o zatrudnieniu 7930
Mapa serwisu 9737

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 18029
Zamówienia publiczne 1511261
Plan zamówień 62258
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 16804
Informacje o naborze 344875
Procedury załatwiania spraw 701156
Sprawdź stan swojej sprawy 8380
Ogłoszenia 333967
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 110289
Decyzje 39374
Obwieszczenia 180136
Zawiadomienia 97555
Postanowienia 25688
INFORMACJE 16068
Biuro Rzeczy Znalezionych 17311
Wykaz przedmiotów 4589
Wezwania do odbioru 29625
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 10073
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 1535
Koordynatorzy 544
Dostępność architektoniczna 529
Informacja dla osób niesłyszących 692
« powrót do poprzedniej strony