ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 57442
Powiat Nidzicki 25752
Dane ogólne 5179
Statut Powiatu 12864
Charakterystyka Powiatu 5982
Mapa Powiatu 5382
Herb i flaga Powiatu 6615
Gminy Powiatu 4167
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 3804
Struktura Powiatu 15744
Jednostki organizacyjne 10680
Powiatowy Urząd Pracy 6510
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21624
Struktura organizacyjna 3825
Regulamin Organizacyjny 3796
Majątek PCPR 4104
Zadania z zakresu pomocy społecznej 4945
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 4783
Działania na rzecz kombatantów 4027
Obsługa interesantów 3784
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 9778
Druki wniosków do pobrania 8061
Rejestry i ewidencje 3726
Ogłoszenia 8346
Strategia i programy 7558
Program "Aktywny Samorząd" 15207
Projekty unijne 6326
Druki wniosków 3096
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 5698
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 8971
Zespół Szkół Ogólnokształcących 5239
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 6783
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6540
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 21360
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 4736
Regulamin Organizacyjny PZD 3548
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 3841
Zakres zadań w PZD 4367
Przedmiot działania PZD 3961
Pracownicy PZD 9263
Zespół Opieki Zdrowotnej 5592
Centrum Kształcenia Praktycznego 5637
Informacje ogólne 3452
Zadania CKP 3711
Oferta edukacyjna 3176
Struktura organizacyjna 2922
Jak dojechać do CKP 3400
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 3322
Służby, Inspekcje, Straże 6364
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4506
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8094
Organy Powiatu 21814
Rada Powiatu 20032
Skład Rady 21504
Plan pracy Rady Powiatu 13435
Komisje 15777
Komisja Rewizyjna 11341
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 43281
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 103015
Zwołania sesji 78063
Projekty uchwał Rady Powiatu 90022
Dyżury Radnych 5902
Zarząd Powiatu 14252
Skład Zarządu 11455
Protokoły z posiedzeń Zarządu 80537
Sprawozdania międzysesyjne 58499
Akty prawne 1170166
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 19
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 19215
Starosta, Wicestarosta 18326
Sekretarz, Skarbnik 9120
Regulamin organizacyjny 15831
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 13015
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 13858
Wydział Finansowy 8741
Wydział Komunikacji 24980
Informacje 4124
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 16086
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 15596
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 13822
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 25013
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 21544
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 1446
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 10281
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7442
Radca Prawny 4932
Audytor Wewnętrzny 3466
Rejestry i ewidencje 11731
Zarządzenia Starosty 28218
ZFŚS 2091
Majątek i finanse 10864
Budżet 66634
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 12533
Procedura uchwalania budżetu 4058
Sprawozdania 42718
Mienie Powiatu 12252
Pomoc publiczna 8255
Oświadczenia majątkowe 25561
Strategie, analizy, opracowania 22524
Strategie i Plany 15713
Analizy i Raporty 6670
Opracowania i Programy 13289
Kontrole i audyty 12365
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 19141
2017 5221
2016 1926
2015 5631
2014 2524
2013 1700
2012 4161
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 10651
2017 1447
2016 1712
Audyt wewnętrzny 5570
Uchwały RIO w Olsztynie 40146
Nieodpłatna Pomoc Prawna 10588
Petycje 6738
Rejestr petycji 6459
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 25866
Organizacje Pożytku Publicznego 7754
Przepisy prawne 5294
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16178
Deklaracje współpracy 13850
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 7897
Konkursy ofert 63585
Konsultacje społeczne 13916
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 10200
Ogłoszenia 4377
Sprawozdania 181
Lobbing 4581
Bezpieczeństwo 15124
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 8470
Informacje nieudostępnione 7852
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2006
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 5286
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 6534
Urząd Marszałkowski 2075
Rejestr zmian 931843
Redakcja Biuletunu 5503
Pliki do pobrania 40940
Wybory Samorządowe 2010 2330
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 383
Radni 13583
Członkowie Zarządu 9756
Skarbnik, Sekretarz 6674
Kierownicy jednostek 9267
Pracownicy 13981
Oświadczenia o działalności gospodarczej 2122
Oświadczenia o zatrudnieniu 2140
Mapa serwisu 5818

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 581182
Plan zamówień 9642
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 8986
Informacje o naborze 181349
Procedury załatwiania spraw 276783
Sprawdź stan swojej sprawy 3387
Ogłoszenia 91491
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 15892
Decyzje 8893
Obwieszczenia 25043
Zawiadomienia 13848
Postanowienia 5243
Biuro Rzeczy Znalezionych 6941
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1273
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 6828
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 1885
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu