ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Podstawowe przepisy prawa 10607
Telefony do wydziałów urzędu 44598
Powiat Nidzicki 22106
Dane ogólne 2625
Statut Powiatu 8455
Charakterystyka Powiatu 4401
Mapa Powiatu 3597
Herb i flaga Powiatu 4438
Gminy Powiatu 2488
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2511
Struktura Powiatu 12708
Jednostki organizacyjne 8150
Powiatowy Urząd Pracy 4066
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15377
Struktura organizacyjna 2593
Regulamin Organizacyjny 2490
Majątek PCPR 2723
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3289
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3058
Działania na rzecz kombatantów 2620
Obsługa interesantów 2443
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8015
Druki wniosków do pobrania 5355
Rejestry i ewidencje 2337
Ogłoszenia 4953
Strategia i programy 4426
Program "Aktywny Samorząd" 8011
Projekty unijne 2966
Druki wniosków 1748
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 3880
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 6145
Zespół Szkół Ogólnokształcących 3595
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4361
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4236
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 16412
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 2955
Regulamin Organizacyjny PZD 2189
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2448
Zakres zadań w PZD 2976
Przedmiot działania PZD 2530
Pracownicy PZD 6122
Zespół Opieki Zdrowotnej 3554
Centrum Kształcenia Praktycznego 3777
Informacje ogólne 2203
Zadania CKP 2450
Oferta edukacyjna 2000
Struktura organizacyjna 1806
Jak dojechać do CKP 2152
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2119
Służby, Inspekcje, Straże 4098
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2574
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5202
Organy Powiatu 18721
Rada Powiatu 14353
Skład Rady 15610
Plan pracy Rady Powiatu 6516
Komisje 9346
Komisja Rewizyjna 5785
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 17095
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 42259
Zwołania sesji 32297
Projekty uchwał Rady Powiatu 32762
Dyżury Radnych 3306
Zarząd Powiatu 11094
Skład Zarządu 8200
Protokoły z posiedzeń Zarządu 33430
Sprawozdania międzysesyjne 26319
Akty prawa miejscowego 500681
Starostwo Powiatowe 16029
Starosta, Wicestarosta 10675
Sekretarz, Skarbnik 5765
Regulamin organizacyjny 9696
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 9838
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7233
Wydział Finansowy 4840
Wydział Komunikacji 15190
Informacje 2440
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10395
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 11269
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 8309
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 9399
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 611
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 8043
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 6798
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4034
Radca Prawny 3219
Audytor Wewnętrzny 2054
Rejestry i ewidencje 6985
Zarządzenia Starosty 12974
ZFŚS 351
Majątek i finanse 8243
Budżet 24415
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 4752
Procedura uchwalania budżetu 2443
Sprawozdania 17923
Mienie Powiatu 6122
Pomoc publiczna 3835
Oświadczenia majątkowe 18012
Strategie, analizy, opracowania 20330
Strategie i Plany 7905
Analizy i Raporty 3409
Opracowania 6187
Kontrole i audyty 8763
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 12053
2017 201
2016 115
2015 147
2014 56
2013 63
2012 121
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 5924
2017 76
2016 90
Audyt wewnętrzny 1846
Uchwały RIO w Olsztynie 20467
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5243
Petycje 4286
Rejestr petycji 2563
Skargi i wnioski 1994
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16720
Organizacje Pożytku Publicznego 6038
Przepisy prawne 3166
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7765
Deklaracje współpracy 6493
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 4093
Konkursy ofert 27186
Konsultacje społeczne 6361
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 4817
Ogłoszenia 2731
Lobbing 2384
Bezpieczeństwo 10223
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6063
Informacje nieudostępnione 5446
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2368
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 5111
Strona główna 5772
Instrukcja korzystania z BIP 6572
Urząd Marszałkowski 1638
Rejestr zmian 423137
Redakcja Biuletunu 4183
Instrukcja obsługi 3808
Pliki do pobrania 23791
Wybory Samorządowe 2010 1362
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 14
Radni 300
Członkowie Zarządu 239
Skarbnik, Sekretarz 145
Kierownicy jednostek 181
Pracownicy 315
Oświadczenia o działalności gospodarczej 33
Oświadczenia o zatrudnieniu 43
Mapa serwisu 4411
Powiatnidzicki.pl 0
Strona główna 3677
Powiaty i gminy 5169

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 334480
Plan zamówień 4662
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7523
Informacje o naborze 149886
Procedury załatwiania spraw 137681
Sprawdź stan swojej sprawy 1632
Ogłoszenia 46535
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 2697
Decyzje 3786
Obwieszczenia 10718
Zawiadomienia 4642
Postanowienia 1857
Biuro Rzeczy Znalezionych 3977
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 734
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 4515
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu