ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 61535
Powiat Nidzicki 26953
Dane ogólne 6072
Statut Powiatu 14335
Charakterystyka Powiatu 6466
Mapa Powiatu 5968
Herb i flaga Powiatu 7287
Gminy Powiatu 4710
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 4190
Struktura Powiatu 16604
Jednostki organizacyjne 11381
Powiatowy Urząd Pracy 7158
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23111
Struktura organizacyjna 4181
Regulamin Organizacyjny 4137
Majątek PCPR 4497
Zadania z zakresu pomocy społecznej 5408
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 5265
Działania na rzecz kombatantów 4440
Obsługa interesantów 4193
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 10277
Druki wniosków do pobrania 8977
Rejestry i ewidencje 4132
Ogłoszenia 9378
Strategia i programy 8611
Program "Aktywny Samorząd" 17242
Projekty unijne 7216
Druki wniosków 3590
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 6256
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 9789
Zespół Szkół Ogólnokształcących 5710
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 7534
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7284
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 22981
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 5254
Regulamin Organizacyjny PZD 3971
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 4216
Zakres zadań w PZD 4762
Przedmiot działania PZD 4386
Pracownicy PZD 10195
Zespół Opieki Zdrowotnej 6192
Centrum Kształcenia Praktycznego 6089
Informacje ogólne 3871
Zadania CKP 4071
Oferta edukacyjna 3530
Struktura organizacyjna 3235
Jak dojechać do CKP 3781
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 3675
Służby, Inspekcje, Straże 7068
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5001
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8913
Organy Powiatu 22725
Rada Powiatu 21736
Skład Rady 23506
Plan pracy Rady Powiatu 15553
Komisje 17509
Komisja Rewizyjna 13219
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 52049
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 125053
Zwołania sesji 93993
Projekty uchwał Rady Powiatu 109302
Dyżury Radnych 6618
Zarząd Powiatu 15143
Skład Zarządu 12552
Protokoły z posiedzeń Zarządu 98757
Sprawozdania międzysesyjne 69319
Akty prawne 1441448
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 27
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 20125
Starosta, Wicestarosta 20530
Sekretarz, Skarbnik 10134
Regulamin organizacyjny 17739
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 14015
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 16214
Wydział Finansowy 10026
Wydział Komunikacji 28348
Informacje 4690
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 17931
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 17000
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 15419
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 31513
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 27757
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 2062
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 11346
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8685
Radca Prawny 5456
Audytor Wewnętrzny 3871
Rejestry i ewidencje 13119
Zarządzenia Starosty 32751
ZFŚS 2728
Majątek i finanse 11566
Budżet 81611
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 15335
Procedura uchwalania budżetu 4669
Sprawozdania 52618
Mienie Powiatu 14334
Pomoc publiczna 9570
Oświadczenia majątkowe 28133
Strategie, analizy, opracowania 23160
Strategie i Plany 18084
Analizy i Raporty 7711
Opracowania i Programy 15867
Kontrole i audyty 13428
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 21012
2017 7224
2016 2630
2015 7622
2014 3342
2013 2327
2012 5669
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 12146
2017 2075
2016 2304
Audyt wewnętrzny 7056
Uchwały RIO w Olsztynie 47311
Nieodpłatna Pomoc Prawna 12315
Petycje 7451
Rejestr petycji 8106
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 28711
Organizacje Pożytku Publicznego 8248
Przepisy prawne 5934
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 18899
Deklaracje współpracy 16339
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 9093
Konkursy ofert 76075
Konsultacje społeczne 16358
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 12072
Ogłoszenia 4867
Sprawozdania 523
Lobbing 5207
Bezpieczeństwo 16627
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 9115
Informacje nieudostępnione 8541
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2661
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 6262
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Statystyka 6940
Urząd Marszałkowski 2391
Rejestr zmian 1175573
Redakcja Biuletunu 5852
Pliki do pobrania 46665
Wybory Samorządowe 2010 2635
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 491
Radni 18285
Członkowie Zarządu 13147
Skarbnik, Sekretarz 8703
Kierownicy jednostek 12631
Pracownicy 18794
Oświadczenia o działalności gospodarczej 2923
Oświadczenia o zatrudnieniu 2902
Mapa serwisu 6281

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 2048
Powiatowa Komisja Wyborcza 461
Uchwały PKW w Nidzicy 428
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 449
Postanowienia Komisarza Wyborczego 307
Informacje ogólne 514
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 332
Wyniki wyborów 313
Zamówienia publiczne 686839
Plan zamówień 12040
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 9342
Informacje o naborze 193840
Procedury załatwiania spraw 327453
Sprawdź stan swojej sprawy 3973
Ogłoszenia 109572
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 20904
Decyzje 10615
Obwieszczenia 32375
Zawiadomienia 17648
Postanowienia 6434
Biuro Rzeczy Znalezionych 7845
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1442
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 7430
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 2609
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu