ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 48046
Powiat Nidzicki 22993
Dane ogólne 3370
Statut Powiatu 9470
Charakterystyka Powiatu 4789
Mapa Powiatu 4053
Herb i flaga Powiatu 5050
Gminy Powiatu 2873
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 2873
Struktura Powiatu 13519
Jednostki organizacyjne 8831
Powiatowy Urząd Pracy 4711
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17107
Struktura organizacyjna 2918
Regulamin Organizacyjny 2872
Majątek PCPR 3074
Zadania z zakresu pomocy społecznej 3721
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3510
Działania na rzecz kombatantów 3003
Obsługa interesantów 2796
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8530
Druki wniosków do pobrania 6014
Rejestry i ewidencje 2683
Ogłoszenia 5765
Strategia i programy 5099
Program "Aktywny Samorząd" 9667
Projekty unijne 3799
Druki wniosków 2095
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4424
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 6982
Zespół Szkół Ogólnokształcących 4082
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5003
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4889
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 17802
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 3433
Regulamin Organizacyjny PZD 2560
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 2847
Zakres zadań w PZD 3341
Przedmiot działania PZD 2852
Pracownicy PZD 6997
Zespół Opieki Zdrowotnej 4053
Centrum Kształcenia Praktycznego 4355
Informacje ogólne 2528
Zadania CKP 2767
Oferta edukacyjna 2282
Struktura organizacyjna 2083
Jak dojechać do CKP 2488
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 2475
Służby, Inspekcje, Straże 4683
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3130
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6131
Organy Powiatu 19565
Rada Powiatu 15702
Skład Rady 17036
Plan pracy Rady Powiatu 8106
Komisje 10859
Komisja Rewizyjna 7318
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 23184
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 54142
Zwołania sesji 42395
Projekty uchwał Rady Powiatu 44381
Dyżury Radnych 3996
Zarząd Powiatu 11938
Skład Zarządu 9040
Protokoły z posiedzeń Zarządu 42011
Sprawozdania międzysesyjne 33456
Akty prawne 643556
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 2
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 16882
Starosta, Wicestarosta 12531
Sekretarz, Skarbnik 6535
Regulamin organizacyjny 11136
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 10770
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 9177
Wydział Finansowy 5886
Wydział Komunikacji 17886
Informacje 2925
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 12113
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 12604
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 9936
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 13246
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 717
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 11647
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 426
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 7775
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4961
Radca Prawny 3712
Audytor Wewnętrzny 2453
Rejestry i ewidencje 8152
Zarządzenia Starosty 16786
ZFŚS 754
Majątek i finanse 8933
Budżet 33657
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 6470
Procedura uchwalania budżetu 2897
Sprawozdania 23987
Mienie Powiatu 7769
Pomoc publiczna 5032
Oświadczenia majątkowe 19931
Strategie, analizy, opracowania 20870
Strategie i Plany 9856
Analizy i Raporty 4289
Opracowania 7726
Kontrole i audyty 9656
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 13955
2017 1119
2016 510
2015 1378
2014 605
2013 424
2012 1086
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 6932
2017 368
2016 511
Audyt wewnętrzny 2578
Uchwały RIO w Olsztynie 25143
Nieodpłatna Pomoc Prawna 6768
Petycje 4903
Rejestr petycji 3303
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 19101
Organizacje Pożytku Publicznego 6513
Przepisy prawne 3715
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9579
Deklaracje współpracy 8211
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 4974
Konkursy ofert 35318
Konsultacje społeczne 8149
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 6170
Ogłoszenia 3181
Lobbing 2920
Bezpieczeństwo 11399
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6688
Informacje nieudostępnione 6089
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 431
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 3117
Rejestr zbiorów danych osobowych 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 12
Statystyka 5503
Urząd Marszałkowski 1785
Rejestr zmian 522584
Redakcja Biuletunu 4550
Pliki do pobrania 27324
Wybory Samorządowe 2010 1602
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 101
Radni 3287
Członkowie Zarządu 2347
Skarbnik, Sekretarz 1663
Kierownicy jednostek 2205
Pracownicy 3482
Oświadczenia o działalności gospodarczej 505
Oświadczenia o zatrudnieniu 484
Mapa serwisu 4826

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 380068
Plan zamówień 5480
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 7999
Informacje o naborze 158718
Procedury załatwiania spraw 171380
Sprawdź stan swojej sprawy 2096
Ogłoszenia 56267
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 4820
Decyzje 5064
Obwieszczenia 13993
Zawiadomienia 7362
Postanowienia 2769
Biuro Rzeczy Znalezionych 4785
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 881
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 5154
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 184
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu