ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 74486
Powiat Nidzicki 29999
Dane ogólne 8664
Statut Powiatu 20352
Charakterystyka Powiatu 7595
Mapa Powiatu 7422
Herb i flaga Powiatu 9427
Gminy Powiatu 6196
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 5262
Struktura Powiatu 19095
Jednostki organizacyjne 13276
Powiatowy Urząd Pracy 8942
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 27194
Struktura organizacyjna 5058
Regulamin Organizacyjny 5121
Majątek PCPR 5427
Zadania z zakresu pomocy społecznej 6447
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 6742
Działania na rzecz kombatantów 5395
Obsługa interesantów 5202
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 11547
Druki wniosków do pobrania 11935
Rejestry i ewidencje 5064
Ogłoszenia 12928
Strategia i programy 11542
Program "Aktywny Samorząd" 23737
Projekty unijne 9936
Druki wniosków 4610
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7559
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 12306
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6874
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 9696
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 9238
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 26867
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 6631
Regulamin Organizacyjny PZD 5102
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 5238
Zakres zadań w PZD 5812
Przedmiot działania PZD 5438
Pracownicy PZD 12642
Sprawozdania finansowe 332
Zespół Opieki Zdrowotnej 7616
Centrum Kształcenia Praktycznego 7325
Informacje ogólne 4865
Zadania CKP 5057
Oferta edukacyjna 4430
Struktura organizacyjna 4122
Jak dojechać do CKP 4744
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 4606
Służby, Inspekcje, Straże 9103
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5957
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11173
Organy Powiatu 25766
Rada Powiatu 27170
Skład Rady 30830
Plan pracy Rady Powiatu 23151
Komisje 24001
Komisja Rewizyjna 19954
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 84672
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 201085
Zwołania sesji 150578
Projekty uchwał Rady Powiatu 181791
Dyżury Radnych 9038
Transmisje sesji 1549
Interpelacje i zapytania 2568
Skargi, wnioski i petycje 373
Zarząd Powiatu 18375
Skład Zarządu 17206
Protokoły z posiedzeń Zarządu 172588
Sprawozdania międzysesyjne 110888
Akty prawne 2505823
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 55
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 22870
Starosta, Wicestarosta 28692
Sekretarz, Skarbnik 12980
Regulamin organizacyjny 23903
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 16895
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 23956
Wydział Finansowy 14363
Wydział Komunikacji 36708
Informacje 6253
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 23476
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21164
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 20371
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 55147
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 48304
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 3576
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 125
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 14991
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 12106
Radca Prawny 6861
Audytor Wewnętrzny 4865
Rejestry i ewidencje 17347
Zarządzenia Starosty 49758
ZFŚS 4250
Majątek i finanse 13600
Budżet 136182
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 24913
Procedura uchwalania budżetu 6429
Sprawozdania 86495
Mienie Powiatu 20892
Pomoc publiczna 13829
Sprawozdania finansowe roczne 480
Oświadczenia majątkowe 35644
Raporty, strategie, analizy, opracowania 24816
Raport o stanie powiatu 765
Strategie i Plany 25421
Analizy i Raporty 11500
Opracowania i Programy 24137
Kontrole i audyty 16294
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 27172
2018 1463
2017 12677
2016 4447
2015 13799
2014 5647
2013 3903
2012 9917
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 16796
2018 399
2017 3661
2016 3842
Audyt wewnętrzny 11647
Uchwały RIO w Olsztynie 73949
Nieodpłatna Pomoc Prawna 18161
Petycje 10070
Rejestr petycji 15659
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 39176
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 28670
Deklaracje współpracy 26312
Organizacje Pożytku Publicznego 10059
Przepisy prawne 8007
Komunikaty 884
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 13376
Konkursy ofert 116114
Regranting 0
Stypendia 0
Sprawozdania 1772
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 18150
Ogłoszenia 6333
Konsultacje społeczne 24829
Lobbing 6788
Bezpieczeństwo 21197
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 11247
Informacje nieudostępnione 10469
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4389
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 8484
Rejestr zbiorów danych osobowych 0
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 797

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 8167
Urząd Marszałkowski 2712
Rejestr zmian 1995617
Redakcja Biuletunu 6884
Pliki do pobrania 65670
Wybory Samorządowe 2010 3415
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 685
Radni 35474
Członkowie Zarządu 24712
Skarbnik, Sekretarz 15574
Kierownicy jednostek 24496
Pracownicy 35281
Oświadczenia o działalności gospodarczej 5325
Oświadczenia o zatrudnieniu 5214
Mapa serwisu 7482

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 5019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3835
Powiatowa Komisja Wyborcza 1938
Uchwały PKW w Nidzicy 2147
Obwieszczenia PKW w Nidzicy 1370
Postanowienia Komisarza Wyborczego 2927
Informacje ogólne 1493
Kalendarz Wyborczy 0
Przepisy 893
Wyniki wyborów 2262
Zamówienia publiczne 1001097
Plan zamówień 18915
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 10283
Informacje o naborze 237209
Procedury załatwiania spraw 472346
Sprawdź stan swojej sprawy 5381
Ogłoszenia 164109
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 38148
Decyzje 15788
Obwieszczenia 60903
Zawiadomienia 34890
Postanowienia 9804
INFORMACJE 1054
Biuro Rzeczy Znalezionych 10708
Wykaz przedmiotów 0
Wezwania do odbioru 1745
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 9299
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 4666
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu