ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 93143
Powiat Nidzicki 34927
Dane ogólne 12339
Statut Powiatu 28467
Charakterystyka Powiatu 9262
Mapa Powiatu 9353
Herb i flaga Powiatu 12183
Gminy Powiatu 8021
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 6724
Struktura Powiatu 22340
Jednostki organizacyjne 15832
Powiatowy Urząd Pracy 11565
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 60172
Struktura organizacyjna 6132
Regulamin Organizacyjny 6367
Majątek PCPR 6699
Zadania z zakresu pomocy społecznej 7737
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 8789
Działania na rzecz kombatantów 6658
Obsługa interesantów 6505
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 13371
Druki wniosków do pobrania 24132
Rejestry i ewidencje 6336
Ogłoszenia 18974
Strategia i programy 15495
Program "Aktywny Samorząd" 31122
Projekty unijne 13466
Druki wniosków 6159
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 9421
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 15875
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8625
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 12541
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 12639
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 32639
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 8813
Regulamin Organizacyjny PZD 6630
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 8033
Zakres zadań w PZD 7509
Przedmiot działania PZD 6848
Pracownicy PZD 14791
Sprawozdania finansowe 1886
Zespół Opieki Zdrowotnej 9689
Centrum Kształcenia Zawodowego 9848
Informacje ogólne 6239
Zadania CKP 6460
Oferta edukacyjna 5680
Struktura organizacyjna 5205
Jak dojechać do CKP 5941
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 5890
Służby, Inspekcje, Straże 12004
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6741
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 14183
Organy Powiatu 29373
Rada Powiatu 33172
Skład Rady 40289
Plan pracy Rady Powiatu 33387
Komisje 31954
Komisja Rewizyjna 29698
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 138736
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 324995
Zwołania sesji 258443
Projekty uchwał Rady Powiatu 284093
Dyżury Radnych 12047
Transmisje sesji 3256
Interpelacje i zapytania 8953
Skargi, wnioski i petycje 700
Zarząd Powiatu 21875
Skład Zarządu 32592
Protokoły z posiedzeń Zarządu 284987
Sprawozdania międzysesyjne 169517
Akty prawne 3784386
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 26482
Starosta, Wicestarosta 37743
Sekretarz, Skarbnik 16371
Regulamin organizacyjny 36809
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 21153
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 33148
Wydział Finansowy 19964
Wydział Komunikacji 48236
Informacje 8341
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 30901
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 26510
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 27572
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 107817
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 86281
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 5928
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 1464
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 710
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 2130
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 20068
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 17639
Radca Prawny 8551
Audytor Wewnętrzny 6155
Rejestry i ewidencje 22781
Zarządzenia Starosty 69423
ZFŚS 6115
Majątek i finanse 16806
Budżet 210325
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 36553
Procedura uchwalania budżetu 8673
Sprawozdania 140770
Mienie Powiatu 29750
Pomoc publiczna 20105
Sprawozdania finansowe 2380
Oświadczenia majątkowe 46137
Raporty, strategie, analizy, opracowania 27463
Raport o stanie powiatu 4254
Strategie i Plany 35344
Analizy i Raporty 17241
Opracowania i Programy 35052
Kontrole i audyty 20602
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 36201
2020 1601
2019 3153
2018 3998
2017 18904
2016 6559
2015 21410
2014 8662
2012 15115
2013 5938
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 22939
2019 297
2018 1719
2017 5416
2016 5520
Audyt wewnętrzny 18877
Uchwały RIO w Olsztynie 111363
Nieodpłatna Pomoc Prawna 27917
Petycje 13466
Rejestr petycji 26357
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 51289
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 50447
Deklaracje współpracy 37518
Organizacje Pożytku Publicznego 12108
Przepisy prawne 10654
Komunikaty 2251
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 19163
Konkursy ofert 159526
Sprawozdania 3861
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 26014
Ogłoszenia 8155
Konsultacje społeczne 50020
Lobbing 8973
Bezpieczeństwo 27857
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 14593
Informacje nieudostępnione 13436
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6750
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 2894

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 18
Statystyka 9577
Urząd Marszałkowski 2849
Rejestr zmian 3160811
Redakcja Biuletunu 8213
Pliki do pobrania 91720
Wybory Samorządowe 2010 7139
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 967
Radni 52014
Członkowie Zarządu 35876
Skarbnik, Sekretarz 22060
Kierownicy jednostek 35666
Pracownicy 51476
Oświadczenia o działalności gospodarczej 7642
Oświadczenia o zatrudnieniu 7368
Mapa serwisu 8788

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 12243
Zamówienia publiczne 1314790
Plan zamówień 33909
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 14546
Informacje o naborze 311251
Procedury załatwiania spraw 615193
Sprawdź stan swojej sprawy 7231
Ogłoszenia 249189
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 64067
Decyzje 23245
Obwieszczenia 111132
Zawiadomienia 60765
Postanowienia 19001
INFORMACJE 7305
Biuro Rzeczy Znalezionych 14916
Wykaz przedmiotów 2470
Wezwania do odbioru 7032
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 12158
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 7750
« powrót do poprzedniej strony