ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:10:55 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Piotr Iwanicki
16:04:21 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, realizowanej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim ” Piotr Iwanicki
16:04:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, realizowanej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim ” Piotr Iwanicki

Zmiany z dnia: 2018-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:17:00 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późń. zm.) i jego przemieszczenia na parking strzeżony, zlokalizowany przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, ul. Wyborska 10. Piotr Iwanicki

Zmiany z dnia: 2018-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:40:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przedmiot zamówienia Piotr Iwanicki

Zmiany z dnia: 2018-03-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:51:53 Edycja elementu informacja WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU NIDZICKIEGO Piotr Iwanicki
15:46:13 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Piotr Iwanicki
15:46:13 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Piotr Iwanicki
10:17:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo - Róg w m. Komorowo Mariusz Mierzejewski

Zmiany z dnia: 2018-03-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:13:13 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Piotr Iwanicki

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy