Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-09 14:45:07 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 9 grudnia 2019 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6821.52a.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 124a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 9 grudnia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1a i art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.52a.2019 o udzieleniu przedsiębiorstwu pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 73 o pow. 0,1430 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy prowadzi zbiór dokumentów nr 651, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Nidzickiego znak: G.6821.52.2019 z 4 grudnia 2019 r.
Decyzji znak G.6821.52a.2019 z 09.12.2019 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W ewidencji gruntów i budynków jako właściciel ujawniony jest Eugeniusz Tupik, który zmarł 7 grudnia 1963 r. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, a jedynie zbiór dokumentów nr 651. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.   
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 09.12.2019 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-09 14:45:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-09 14:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09 14:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1979 raz(y)