Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Łakomego
Nr aktu prawnego
XIII/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XIII/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIII/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XIII/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
XIII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Nr aktu prawnego
XIII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XII/89/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji