Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2019
Nr aktu prawnego
52/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Uruchomienie e-usług publicznych, dostawę sprzętu i oprogramowania IT z modernizacją systemów dziedzinowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz ze szkoleniami na potrzeby realizacji projektu pn. "E-administracja w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
52/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2020 roku
Nr aktu prawnego
51/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
51/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
51/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kalinowskiej - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nr aktu prawnego
51/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w ewidencji środków trwałych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe
Nr aktu prawnego
Z/10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
50/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
50/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/9/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji