ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi XII/85/2019 Obowiązujący
2 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych XII/84/2019 Obowiązujący
3 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy XII/83/2019 Obowiązujący
4 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 XII/82/2019 Obowiązujący
5 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XII/81/2019 Obowiązujący
6 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039 XII/80/2019 Obowiązujący
7 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 XII/79/2019 Obowiązujący
8 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy 33/122/2019 Obowiązujący
9 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 33/121/2019 Obowiązujący
10 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 33/120/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy