ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-18 Zarządzenia Starosty W sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Z/24/2018 Obowiązujący
2 2018-06-18 Zarządzenia Starosty W sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/23/2018 Obowiązujący
3 2018-06-04 Zarządzenia Starosty W sprawie powołania komisji przetargowej Z/22/2018 Obowiązujący
4 2018-06-01 Zarządzenia Starosty W sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własności Skarbku Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/21/2018 Obowiązujący
5 2018-05-28 Zarządzenia Starosty W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy Z/20/2018 Obowiązujący
6 2018-05-22 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037 253/2018 Obowiązujący
7 2018-05-22 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 252/2018 Obowiązujący
8 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 48/2018 Obowiązujący
9 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ,,Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołanie komisji przetargowej 4. Powołanie komisji do odbioru zamówienia 47/2018 Obowiązujący
10 2018-06-05 Obwieszczenia Starosty 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej prowadzonej dla jednostki 281103_2 Gmina Kozłowo- Powiat Nidzicki, obręb ewidencyjny: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko jako zadania realizowane w ramach projektu pt:,,Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 46/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy