ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
75/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
75/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
75/266/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości położonej w miejscowości Rączki, stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
75/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego Pawła Markiewicza, radcy prawnego Anny Długajczyk oraz radcy prawnego Macieja Białuńskiego
Nr aktu prawnego
75/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajmu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy garażu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
75/263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego ogłaszanych w roku 2021
Nr aktu prawnego
75/262/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego w zakresie związanym z realizacją i rozliczeniem projektu, np. "Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe
Nr aktu prawnego
75/261/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego w zakresie związanym z realizacją i rozliczeniem projektu, np. "Doskonalimy zawodowców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe
Nr aktu prawnego
75/260/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/42/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji