Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w powiecie nidzickim 2020 roku
Nr aktu prawnego
Z/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
40/149/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy
Nr aktu prawnego
40/148/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
40/147/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
40/146/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
40/145/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
40/144/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym leżącym na działce nr 106/17 i części działki nr 101 obręb 4 miasta Nidzica oraz na części działki nr 140/23 obręb Piątki, gm. Nidzica
Nr aktu prawnego
40/143/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/29/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 15 października 2019r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na teresnie Powiatu Nidzickiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
Z/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Nidzickim w 2020 roku
Nr aktu prawnego
Z/40/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji