Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
33/123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Zmieniony
Lp: 74
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XII/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039
Nr aktu prawnego
XII/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
33/122/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
33/121/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji