Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
41/151/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
41/150/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Zmieniony
Lp: 76
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/99/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji