Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
46/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
45/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
45/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XVI/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XVI/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020
Nr aktu prawnego
XVI/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
44/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego ogłaszanych w roku 2020
Nr aktu prawnego
44/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2020 roku
Nr aktu prawnego
44/157/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji