ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3021
Data podjęcia
2009-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
156/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3022
Data podjęcia
2009-08-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Panu Bogdanowi Malinowskiemu
Nr aktu prawnego
155/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3023
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
154/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3024
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnej.
Nr aktu prawnego
153/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3025
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Teresy Leokadii Olszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
152/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3026
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Rapińczuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
151/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3027
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Tadra nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
150/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3028
Data podjęcia
2009-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
149/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3029
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/221/05 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIX/183/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3030
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nidzickiego za lata 2007-2008
Nr aktu prawnego
XXIX/182/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji