Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3011
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIV/151/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3012
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/156/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3013
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Nr aktu prawnego
XXIV/155/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3014
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pod nazwą ,,Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.
Nr aktu prawnego
XXIV/154/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3015
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3016
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190011 N Napiwoda – Radomin – Łyna”.
Nr aktu prawnego
XXIV/152/09
Status
Zmieniony
Lp: 3017
Data podjęcia
2009-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę
Nr aktu prawnego
120/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3018
Data podjęcia
2009-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
119/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3019
Data podjęcia
2009-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2009 r.
Nr aktu prawnego
118/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3020
Data podjęcia
2009-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia lekarza uprawnionego do wydawania opinii co do skierowania danej osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ w Nidzicy
Nr aktu prawnego
117/09
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji