Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Nr aktu prawnego
Z/22/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nr 135N odcinka drogi gminnej w m. Bryńsk gmina Lidzbark o łącznej długości 354 mb
Nr aktu prawnego
60/210/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda i zaliczenia przedmiotowych ulic do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
60/209/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do Końcowego odbioru robót polegających na "Przebudowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/21/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
Nr aktu prawnego
Z/20/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
59/208/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr 58/201/2020 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prowadzenia mediacji i zawarcia ugody w imieniu i na rzecz Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
59/207/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
Nr aktu prawnego
59/206/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
59/205/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji