Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038
Nr aktu prawnego
41/154/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
41/153/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
41/152/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
41/151/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
41/150/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Zmieniony
Lp: 29
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Zmieniony
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji