Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
50/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
50/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/9/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
50/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
50/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
49/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
49/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2020
Nr aktu prawnego
49/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony życia Powiatu Nidzickiego w roku 2020
Nr aktu prawnego
49/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Informacji Niejawnych
Nr aktu prawnego
Z/8/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji