ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-11-08 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utworzenie platformy GIS oraz utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzenie geoportalu wraz ze szkoleniem pracowników na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej. 35/127/2019 Obowiązujący
2 2019-11-04 Zarządzenia Starosty w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/32/2019 Obowiązujący
3 2019-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 34/126/2019 Obowiązujący
4 2019-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 34/125/2019 Obowiązujący
5 2019-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 34/124/2019 Obowiązujący
6 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 33/123/2019 Obowiązujący
7 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi XII/85/2019 Obowiązujący
8 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych XII/84/2019 Obowiązujący
9 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy XII/83/2019 Obowiązujący
10 2019-10-15 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 XII/82/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu