ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
71/249/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
71/248/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym
Nr aktu prawnego
71/247/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
71/246/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii F20 oraz serii G20 Powiatu Nidzickiego ("Obligacje komunalne")
Nr aktu prawnego
71/244/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na czas funkcjonowania Szpitala Tymczasowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
70/243/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
70/242/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych
Nr aktu prawnego
70/241/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
69/240/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji