ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
80/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
79/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
79/276/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Powiat Nidzicki części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
79/275/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Nr aktu prawnego
78/274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów
Nr aktu prawnego
Z/10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zasad organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Nr aktu prawnego
77/273/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji