ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych
Nr aktu prawnego
57/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
57/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
56/197/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
56/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
Nr aktu prawnego
56/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/116/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Nr aktu prawnego
XIX/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2019
Nr aktu prawnego
XIX/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019
Nr aktu prawnego
XIX/132/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji