ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2019-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, 13-113 Janowo 23/82/2019 Obowiązujący
82 2019-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3060N Aleja Parkowa w m. Morąg i zaliczenie jej do zasobu dróg gminnych 23/81/2019 Obowiązujący
83 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 22/80/2019 Obowiązujący
84 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 22/79/2019 Obowiązujący
85 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych i systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego- stawiamy na technologię IT!". 2. zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej. 22/78/2019 Obowiązujący
86 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. 22/77/2019 Obowiązujący
87 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12. 22/76/2019 Obowiązujący
88 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 22/75/2019 Obowiązujący
89 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu drukującego i teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu pn: " Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej. 22/74/2019 Obowiązujący
90 2019-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. 22/73/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu