ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
62/223/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku
Nr aktu prawnego
62/222/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2020 roku
Nr aktu prawnego
62/221/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne
Nr aktu prawnego
62/220/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
62/219/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii D20 Powiatu Nidzickiego ("Obligacje Komunalne")
Nr aktu prawnego
62/218/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
Nr aktu prawnego
62/217/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
62/216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
Nr aktu prawnego
62/215/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
62/214/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji