ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
33/120/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
33/119/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
33/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
Nr aktu prawnego
33/117/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020r."
Nr aktu prawnego
33/116/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020r.
Nr aktu prawnego
33/115/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr/21/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych) w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i przedmiotów będących w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych ma udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
Z/29/2019
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
32/114/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji