ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
38/138/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i ustalenia terminu jego odpracowania
Nr aktu prawnego
Z/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
37/136/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
37/135/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie platformy GIS oraz utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzenie geoportalu wraz ze szkoleniem pracowników na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim"
Nr aktu prawnego
37/134/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
Nr aktu prawnego
Z/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu osobowego stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
37/137/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
37/133/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Z/10/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/35/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji