ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego"; 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. Powołania Komisji Przetargowej. 8/2018 Obowiązujący
82 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu do ds. ekonomii społecznej w Powiecie Nidzickim 7/2018 Obowiązujący
83 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno - sportowo- rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2018 roku 6/2018 Obowiązujący
84 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 5/2018 Obowiązujący
85 2018-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu pt. " Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 4/2018 Obowiązujący
86 2018-02-08 Obwieszczenia Starosty w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2018 roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego na terenie Powiatu Nidzickiego 775 Obowiązujący
87 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XXXIX/233/2018 Obowiązujący
88 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy XXXIX/232/2018 Obowiązujący
89 2018-01-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXIX/231/2018 Obowiązujący
90 2018-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 XXXIX/230/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu