ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-01-15 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w ewidencji środków trwałych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe. Z/6/2018 Obowiązujący
72 2018-01-11 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej Z/5/2018 Obowiązujący
73 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przepracowanego w trybie przetargu nieograniczonego na : " ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego". 16/2018 Obowiązujący
74 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 15/2018 Obowiązujący
75 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 14/2018 Obowiązujący
76 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w 2018 roku 13/2018 Obowiązujący
77 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzącą działalność statutową związana z realizacją zadań powiatu. 12/2018 Obowiązujący
78 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 11/2018 Obowiązujący
79 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 10/2018 Obowiązujący
80 2018-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących "; 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. Powołania komisji przetargowej; 9/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu