ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy 25/92/2019 Obowiązujący
72 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego- Stawiamy na technologie IT" 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej 25/91/2019 Obowiązujący
73 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawę sprzętu komputerowego, materiałów dydaktycznych i systemu do nauczania języków obcych na potrzeby dwóch szkół ogólnokształcących z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 25/90/2019 Obowiązujący
74 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu drukującego i teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie Nidzickim" 25/89/2019 Obowiązujący
75 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 25/88/2019 Obowiązujący
76 2019-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego 25/87/2019 Obowiązujący
77 2019-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy 24/86/2019 Obowiązujący
78 2019-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 23/85/2019 Obowiązujący
79 2019-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 23/84/2019 Obowiązujący
80 2019-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy 23/83/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu