ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budzetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2021 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji.
Nr aktu prawnego
64/231/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii E20 Powiatu Nidzickiego ("Obligacje Komunalne")
Nr aktu prawnego
64/230/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia służbowych urządzeń do głosowania i udziału w sesji Rady Powiatu w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/27/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
63/229/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
63/228/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"
Nr aktu prawnego
63/227/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia NR Z/41/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
Z/26/2020
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/25/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia dróg powiatowych kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
62/225/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 1429N poprzez wyłączenie jej z użytkowania
Nr aktu prawnego
62/224/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji