ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
30/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/24/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
29/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
27/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania wspólnego Inspektora Danych Osobowych
Nr aktu prawnego
Z/22/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Pani Hannie Gabrieli Cierkowskiej
Nr aktu prawnego
27/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Polityki Bezieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych) w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/21/2019
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
Nr aktu prawnego
27/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu np. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
27/98/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji