ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
46/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
46/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 10 lutego 2020 r. Nr 44/156/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ogrodzeń stalowych oraz bramy znajdujących się na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
46/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
46/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
45/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
45/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XVI/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XVI/112/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji