ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
Z/29/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/26/2020 Starosty Nidzickiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
Z/28/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
66/235/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
66/234/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
66/233/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy
Nr aktu prawnego
XXI/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XXI/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r."
Nr aktu prawnego
64/232/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji