ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020r.
Nr aktu prawnego
33/115/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr/21/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych) w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i przedmiotów będących w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych ma udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
Z/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
32/114/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienie do porozumienia w celu przeprowadzenia wspólnego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
Nr aktu prawnego
32/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
31/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2015-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmiana zarządzenia Nr Z/10/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/46/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim".
Nr aktu prawnego
31/111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2019 realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Nidzicki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
Z/28/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji