ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-12-06 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/37/2017 Obowiązujący
42 2017-11-27 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie Nr Z/10/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/36/2017 Obowiązujący
43 2017-12-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku 350/2017 Obowiązujący
44 2017-12-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy 349/2017 Obowiązujący
45 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sparwie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 348/2017 Obowiązujący
46 2017-11-30 Obwieszczenia Starosty w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 347/2017 Obowiązujący
47 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2017 roku 346/2017 Obowiązujący
48 2017-11-08 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/35/2017 Obowiązujący
49 2017-11-08 Zarządzenia Starosty w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Z/34/2017 Obowiązujący
50 2017-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. XXXVII/219/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu