ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Pani Hannie Gabrieli Cierkowskiej 27/100/2019 Obowiązujący
42 2019-08-30 Zarządzenia Starosty w sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Polityki Bezieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych) w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/21/2019 Zmieniony
43 2019-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 27/99/2019 Obowiązujący
44 2019-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu np. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 27/98/2019 Obowiązujący
45 2019-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2019 roku 27/97/2019 Obowiązujący
46 2019-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego 27/96/2019 Obowiązujący
47 2019-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku 27/95/2019 Obowiązujący
48 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie XI/78/2019 Obowiązujący
49 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Drewna im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Technologii Drewna im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie XI/77/2019 Obowiązujący
50 2019-08-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Obsługi Turystycznej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Obsługi Turystycznej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie XI/76/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu