ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
73/254/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
73/253/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania
Nr aktu prawnego
73/252/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim" - Umowa o dofinansowaniu projektu Nr RPWM.11.02.03-28-0039/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 11 - "Włączenie społeczne", Działania 11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
Z/37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/23/2018 Starosty Nidzickiego z dnia 18 czerwca 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/35/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
72/251/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Z/11/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/34/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych z budżetu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
71/250/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
71/249/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji