ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utworzenie platformy GIS oraz utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzenie geoportalu wraz ze szkoleniem pracowników na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
35/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
34/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
34/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
34/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
33/123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/82/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji