ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-04-12 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej – 281103_2 – Kozłowo jako zadania realizowanego w ramach projektu pt: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 32/2018 Obowiązujący
32 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego. 31/2018 Obowiązujący
33 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 roku. 30/2018 Obowiązujący
34 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017. 29/2018 Obowiązujący
35 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących" 28/2018 Obowiązujący
36 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku. 27/2018 Obowiązujący
37 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 26/2018 Obowiązujący
38 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 25/2018 Obowiązujący
39 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wyrażenia na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. 24/2018 Obowiązujący
40 2018-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. 23/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu