ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/108/08Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/108/08

Szczegóły informacji

XVIII/108/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVIII/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 25-06-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-06-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-06-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008

Zmienia:

XIII/70/07

Na podstawie:

art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Treść:

Uchwała Nr XVIII/108/08
Rady Powiatu Nidzica

z dnia 25 czerwca 2008 r.

 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.    o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 6.559.743 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 327.687 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 32.697.942 zł, zgodnie z zał. nr 2

 

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 9.434.284 zł, zgodnie z zał. nr 3.

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.376.612 zł, zgodnie z zał. nr 3.

 

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 34.691.097 zł, zgodnie z zał. nr 4.

 

§ 3. 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.993.155 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

zaciąganych kredytów w kwocie  - 1.772.189 zł,

 

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  - 220.966 zł.

 

2.Przychody budżetu w wysokości 2.885.172 zł, rozchody w wysokości 892.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie(zbiorczo), dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -324.000 zł; wydatki – 358.093 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 5. W uchwale Nr XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2008:

 

Załącznik nr 3 ,, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 3a ,, Zadania inwestycyjne w 2008 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 
 
 

3. Załącznik nr 4.,, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 Załącznik nr 5 ,, Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008r - przychody i rozchody budżetu „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

 

4. Załącznik nr 6 ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 

5. Załącznik nr 7 ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

 

6. Załącznik nr 8 ,, Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

 

6. Załącznik nr 9 ,, Dotacje podmiotowe w 2008r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

 

7. Załącznik nr 11 ,, Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

 

9. Załącznik nr 13 ,, Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

 

10 Załącznik nr 13a,, Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-19 11:12:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-19 11:13:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 14:56:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony