ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3121
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”
Nr aktu prawnego
XVII/95/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3122
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XVII/94/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3123
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Nr aktu prawnego
XVII/93/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3124
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVII/92/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3125
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XVII/91/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3126
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Powiatu Nidzickiego do działań dotyczących rozbudowy infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim
Nr aktu prawnego
XVI/90/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3127
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XVI/89/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3128
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec starosty powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/88/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3129
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVI/87/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3130
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nidzicy w 2007r
Nr aktu prawnego
XVI/86/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji