ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3001
Data podjęcia
2009-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych.
Nr aktu prawnego
124/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3002
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Programu Powiatu Nidzickiego na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013
Nr aktu prawnego
XXV/162/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3003
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków na 2009 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXV/161/09
Status
Zmieniony
Lp: 3004
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Nr aktu prawnego
XXV/160/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3005
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Janowo z przeznaczeniem na realizację programu ,, Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”
Nr aktu prawnego
XXV/159/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3006
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXV/158/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3007
Data podjęcia
2009-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2009 r.
Nr aktu prawnego
123/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3008
Data podjęcia
2009-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
122/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3009
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2009 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.
Nr aktu prawnego
121/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3010
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu „Samodzielne zakładanie i zarządzanie firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
XXIV/157/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji