ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2991
Data podjęcia
2009-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (koparko-ładowarki marki Ostrówek typ K 0162 z r 1982) w drodze przetargu pisemnego (zbieranie ofert).
Nr aktu prawnego
130/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2992
Data podjęcia
2009-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
129/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2993
Data podjęcia
2009-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXVI/166/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2994
Data podjęcia
2009-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Nr aktu prawnego
XXVI/165/09
Status
Zmieniony
Lp: 2995
Data podjęcia
2009-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XIII/68/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nr aktu prawnego
XXVI/164/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2996
Data podjęcia
2009-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
Nr aktu prawnego
XXVI/163/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2997
Data podjęcia
2009-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
128/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2998
Data podjęcia
2009-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2008.
Nr aktu prawnego
127/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2999
Data podjęcia
2009-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy”
Nr aktu prawnego
126/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3000
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2009 roku.
Nr aktu prawnego
125/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji