ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" za lata 2018-2019
Nr aktu prawnego
XXIII/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXIII/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/39/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Nidzickim w 2021 roku
Nr aktu prawnego
Z/38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej na odcinku od DG 190018N do DW 545
Nr aktu prawnego
73/256/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na części działki nr 2/55 obręb nr 4 miasta Nidzica
Nr aktu prawnego
73/255/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji