ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 31/112/2019 Obowiązujący
22 2015-12-02 Zarządzenia Starosty zmiana zarządzenia Nr Z/10/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/46/2015 Obowiązujący
23 2019-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 31/111/2019 Obowiązujący
24 2019-10-09 Zarządzenia Starosty w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2019 realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Nidzicki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Z/28/2019 Obowiązujący
25 2019-10-08 Zarządzenia Starosty w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy powołanej na kadencję od 14 marca 2017 roku do 13 marca 2021 roku Z/27/2019 Obowiązujący
26 2019-09-14 Zarządzenia Starosty w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone i poufne oraz zakresów i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Z/26/2019 Obowiązujący
27 2019-09-14 Zarządzenia Starosty w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii dokumentów niejawnych Z/25/2019 Obowiązujący
28 2019-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 30/110/2019 Obowiązujący
29 2019-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne 30/109/2019 Obowiązujący
30 2019-09-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 30/108/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu