ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy, XXXVI/212/2017 Obowiązujący
22 2017-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości, XXXVI/211/2017 Obowiązujący
23 2017-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” XXXVI/210/2017 Obowiązujący
24 2017-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036 XXXVI/209/2017 Obowiązujący
25 2017-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 XXXVI/208/2017 Obowiązujący
26 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 330/2017 Obowiązujący
27 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy 329/2017 Obowiązujący
28 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. " Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój Kształcenia i doskonalenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe 328/2017 Obowiązujący
29 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu " Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok 327/2017 Obowiązujący
30 2017-10-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych w Jagarzewie 326/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu