ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-05-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 35/2018 Obowiązujący
22 2018-05-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w którym zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2018 roku 34/2018 Obowiązujący
23 2018-05-07 Zarządzenia Starosty w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy. Z/19/2018 Obowiązujący
24 2018-05-09 Zarządzenia Starosty w sprawie: przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego Z/18/2018 Obowiązujący
25 2018-05-09 Zarządzenia Starosty w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Powiecie Nidzica Z/15/2018 Obowiązujący
26 2018-03-05 Zarządzenia Starosty w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dot. projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" Nr RPWM.03.01.00-28-0050/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z/13/2018 Obowiązujący
27 2018-03-05 Zarządzenia Starosty w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim", Nr RPWM.04.03.01-28-0046/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność Energetyczna", Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja budynków", Poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z/12/2018 Obowiązujący
28 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nidzicy i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg XLII/251/2018 Obowiązujący
29 2018-04-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 XLII/250/2018 Obowiązujący
30 2018-04-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 33/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu