ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2951
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnej.
Nr aktu prawnego
153/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2952
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Teresy Leokadii Olszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
152/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2953
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Rapińczuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
151/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2954
Data podjęcia
2009-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Tadra nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
150/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2955
Data podjęcia
2009-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
149/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2956
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/221/05 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIX/183/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2957
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nidzickiego za lata 2007-2008
Nr aktu prawnego
XXIX/182/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2958
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
Nr aktu prawnego
XXIX/181/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2959
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
XXIX/180/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2960
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia 4 letniego technikum technologii drewna i włączenie go do Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Nr aktu prawnego
XXIX/179/09
Status
Unieważniona

Nawigacja między stronami listy informacji