ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2931
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
171/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2932
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
170/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2933
Data podjęcia
2009-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
169/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2934
Data podjęcia
2009-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wskazania dwóch członków zarządu uprawnionych do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek
Nr aktu prawnego
168/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2935
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
166/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2936
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
167/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2937
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
165/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2938
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2009 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
164/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2939
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem dróg ulic powiatowych w sezonie 2009/2010
Nr aktu prawnego
163/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2940
Data podjęcia
2009-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego pozbawienia n/w dróg powiatowych kategorii drogi powiatowej i zaliczenie ich do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
162/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji