ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/158/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/158/09

Szczegóły informacji

XXV/158/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 25-02-2009

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-02-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009

Zmienia:

XXIII/150/08

Na podstawie:

art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Treść:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.582.674,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 847.574,00 zł.
dochody majątkowe w wysokości 735.100,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 222.151,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 222.151,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 43.459.067,29 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 30.802.249,29 zł.
dochody majątkowe w wysokości 12.656.818,00zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.678.925,28 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 353.225,28 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 1.325.700,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.038.269,48 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 256.836,48 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 781.433,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50.110.233,59 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.191.189,59 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 17.919.044,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.651.166,30 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 5.931.299,10 zł.
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 719.867,20 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.100.539,30 zł, rozchody w wysokości 1.449.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 80.000,00 zł;
2) rozchody – 100.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
3) przychody – 260.000,00 zł.
4) rozchody – 396.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 6. W uchwale Nr XXIII/150/08 Rady Powiatu Nidzica z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2009:

1. Załącznik nr 3a ,, Zadania inwestycyjne w 2009 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 ,, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 ,,Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

4. Załącznik nr 6 ,,Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

5. Załącznik nr 7 ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 ,, Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 ,, Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 ,, Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Mróz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-26 14:33:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-26 14:34:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-27 08:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony