ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 122/09Drukuj informacjęAkt prawny: 122/09

Szczegóły informacji

122/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarząd Powiatu z dnia 18 lutego 2009 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 18-02-2009

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-18

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-02-18

Tytuł aktu:

w sprawie 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej

Na podstawie:

art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz przepisów art. 19 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Treść:

§ 1

Przystępuje się do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
- ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66510000-8

§ 2

Zatwierdza się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w składzie:
1) Elżbieta Bieniek – przewodnicząca
2) Patryk Kozłowski – z-ca przewodniczącej
3) Wiesława Samsel – sekretarz
4) Sławomir Knapiński – członek
5) Marzena Pawlak - członek

2. Ze strony Zamawiającego w pracach Komisji w charakterze rzeczoznawców uczestniczyć będą brokerzy firmy MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 164.


§ 4

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu do wykonywania czynności kierownika zamawiającego wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem Starosty Nidzickiego.

§ 6

Czynności dokonywane przez Komisję będą ważne, jeżeli wyboru najkorzystniejszej oferty dokona co najmniej trzyosobowy skład Komisji.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nidzicy.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patryk Kozłowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 11:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-19 11:37:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-19 11:42:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony