ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/150/08Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/150/08

Szczegóły informacji

XXIII/150/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXIII/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 01-01-2009

Data podjęcia/podpisania: 2008-12-19

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 98 pozycja 1575, opublikowano dnia: 2009-07-21

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2009.

Zmieniony przez:

129/09, XXVII/168/09, 136/09, 148/09, XXIX/171/09, XXX/184/09, 167/09, XXXI/186/09, XXXII/192/09, 178/09, 184/09, 188/09

Na podstawie:

art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Treść:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 44.983.080,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 31.336.612,26 zł, dochody majątkowe w wysokości – 13.646.468,00 zł.

 

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.914.379,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 32.593.768,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 18.320.611,00 zł.

 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości  17.695.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.931.299,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

1)   zaciąganych kredytów w kwocie – 5.931.299,10 zł,

 

2. Przychody budżetu w wysokości  7.380.672,10 zł, rozchody w wysokości 1.449.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

 

1) ogólną w wysokości – 350.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 33.985,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe – 20.000,00 zł,

b) nagrody Starosty dla nauczycieli – 13.985,00 zł.

 

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

 

1)   gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 650.300,00 zł; wydatki – 650.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

2.   Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 317.400,00 zł; wydatki – 317.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

 

1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 30.000,00 zł,

 

2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości – 2.358.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

3)  dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.312.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 

1) przychody – 80.000,00 zł,

 

2)   wydatki – 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w  wysokości:

 

1)   przychody – 260.000,00 zł,

 

2)   wydatki – 396.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000,00 zł;

 

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.931.299,10 zł;

 

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek kredytów – w kwocie 1.449.373,00 zł.

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

 

2) zaciągania zobowiązań:

 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:

 

a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,

 

b) przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.

 

4)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-05 15:02:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-05 15:15:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-18 11:51:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony