ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
47/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do porozumienia w celu prowadzenia wspólnego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2023 r.
Nr aktu prawnego
47/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
46/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
46/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 10 lutego 2020 r. Nr 44/156/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ogrodzeń stalowych oraz bramy znajdujących się na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
46/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
46/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
45/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
45/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XVI/113/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji