ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
Z/41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę"
Nr aktu prawnego
74/259/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
74/258/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
74/257/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039
Nr aktu prawnego
XXIII/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim" nr RPWM.11.02.03-28-0039/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXIII/157/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji