ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
55/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
55/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
55/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Uruchomienie e-usług publicznych, dostawę sprzętu i oprogramowania IT dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz ze szkoleniami na potrzeby realizacji projektu pn. "E-administracja w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
54/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-06-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Uruchomienie e-usług publicznych, dostawę sprzętu i oprogramowania IT z modernizacją systemów dziedzinowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz ze szkoleniami na potrzeby realizacji projektu pn. "E-administracja w Powiecie Nidzickim"
Nr aktu prawnego
54/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/22/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych
Nr aktu prawnego
Z/12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12 , stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XVIII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/127/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji