ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 33/119/2019 Obowiązujący
12 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy 33/118/2019 Obowiązujący
13 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 33/117/2019 Obowiązujący
14 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020r." 33/116/2019 Obowiązujący
15 2019-10-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020r. 33/115/2019 Obowiązujący
16 2019-10-18 Zarządzenia Starosty w sprawie zmian w zarządzeniu Nr/21/2019 Starosty Nidzickiego z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych) w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/31/2019 Obowiązujący
17 2019-10-16 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i przedmiotów będących w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Z/30/2019 Obowiązujący
18 2019-10-15 Zarządzenia Starosty w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych ma udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2020 r. Z/29/2019 Obowiązujący
19 2019-10-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 32/114/2019 Obowiązujący
20 2019-10-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienie do porozumienia w celu przeprowadzenia wspólnego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. 32/113/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu