ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 281103_2 Gmina Kozłowo" 45/2018 Obowiązujący
12 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych, systemu nauczania języków obcych zawodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9- Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3- Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1- Infrastruktura kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 44/2018 Obowiązujący
13 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy 43/2018 Obowiązujący
14 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zawiedzenia arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy 42/2018 Obowiązujący
15 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego W Nidzicy 41/2018 Obowiązujący
16 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. 40/2018 Obowiązujący
17 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 39/2018 Obowiązujący
18 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 38/2018 Obowiązujący
19 2018-05-16 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji odbioru częściowego robót budowlanych zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących" 37/2018 Obowiązujący
20 2018-05-10 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017 36/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu