ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
36/131/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajmu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy garażu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
36/130/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
36/129/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
36/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utworzenie platformy GIS oraz utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzenie geoportalu wraz ze szkoleniem pracowników na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
35/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
34/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
34/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
34/124/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji