ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
27/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania wspólnego Inspektora Danych Osobowych
Nr aktu prawnego
Z/22/2019
Status
Zmieniony
Lp: 113
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Pani Hannie Gabrieli Cierkowskiej
Nr aktu prawnego
27/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Polityki Bezieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych) w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/21/2019
Status
Zmieniony
Lp: 115
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby liceum ogólnokształcącego z terenu powiatu nidzickiego w ramach projektu "Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na technologie IT!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
Nr aktu prawnego
27/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu np. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
27/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2019 roku
Nr aktu prawnego
27/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
27/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku
Nr aktu prawnego
27/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
XI/78/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji