ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
XIII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Nr aktu prawnego
XIII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy NR XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Nr aktu prawnego
XIII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039
Nr aktu prawnego
XII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
38/138/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i ustalenia terminu jego odpracowania
Nr aktu prawnego
Z/38/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji