ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
32/114/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienie do porozumienia w celu przeprowadzenia wspólnego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
Nr aktu prawnego
32/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
31/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2015-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmiana zarządzenia Nr Z/10/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/46/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwera i macierzy na potrzeby realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim".
Nr aktu prawnego
31/111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2019 realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Nidzicki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
Z/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy powołanej na kadencję od 14 marca 2017 roku do 13 marca 2021 roku
Nr aktu prawnego
Z/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone i poufne oraz zakresów i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
Z/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii dokumentów niejawnych
Nr aktu prawnego
Z/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Nr aktu prawnego
30/110/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji