ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwołanie XIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-12 09:03:14 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok, w tym:
   1) debata nad raportem,
   2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2019 rok:
   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019,
   2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 rok,
   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019,
   4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu,
   5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2019,
   6) dyskusja,
   7) podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019,
      b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
   2) zmiany uchwały Nr XVII/116/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
   3) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Bróździński
« powrót do poprzedniej strony