ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RAPORT O STANIE POWIATU NIDZICKIEGO ZA 2019 ROK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-01 14:16:23 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie Powiatu Nidzickiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia przyjmowane są  za pośrednictwem  Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica - sekretariat, pokój nr 33, I piętro.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
 
Sesja Rady Powiatu Nidzicy planowana jest na dzień 19 czerwca 2020r.
 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego.
 
Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest poniżej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony