ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 12:38:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 12:38:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 12:39:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 12:39:09
Artykuł był wyświetlony: 102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 15:34:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 15:34:06
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 15:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 15:35:18
Artykuł był wyświetlony: 940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-29 14:40:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 29 sierpnia 2017 roku
BOŚ.272.1.2017                                                                   
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30  i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
 
Z treścią projektu ww. dokumentu oraz ze zgromadzoną w niniejszej sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska,  pokój nr 43 b, piętro II, codziennie w godzinach  800 – 1400 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy http://bip.powiatnidzicki.pl/.
Ewentualne uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub przesłać pocztą.
Uwagi i wnioski mogą być  wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nidzicki.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-29 14:40:38
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-08-29 14:43:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-08-29 14:43:54
Artykuł był wyświetlony: 3070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu