ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 9 września 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-09
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2019-09-09 14:37:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-09-09 14:38:24
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-09-09 14:38:51
Artykuł był wyświetlony: 220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 2 września 2019r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2019-09-03 09:52:18
Wprowadził informację do BIP: Iga Burska Data udostępnienia informacji: 2019-09-03 09:53:28
Osoba, która zmieniła informację: Iga Burska Data ostatniej zmiany: 2019-09-03 09:53:28
Artykuł był wyświetlony: 304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 2 września 2019r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2019-09-03 09:51:02
Wprowadził informację do BIP: Iga Burska Data udostępnienia informacji: 2019-09-03 09:51:38
Osoba, która zmieniła informację: Iga Burska Data ostatniej zmiany: 2019-09-03 09:51:38
Artykuł był wyświetlony: 287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 2 września 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2019-09-03 09:42:50
Wprowadził informację do BIP: Iga Burska Data udostępnienia informacji: 2019-09-03 09:50:32
Osoba, która zmieniła informację: Iga Burska Data ostatniej zmiany: 2019-09-03 09:50:32
Artykuł był wyświetlony: 288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 21 sierpnia 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-22
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2019-08-22 12:44:47
Wprowadził informację do BIP: Iga Burska Data udostępnienia informacji: 2019-08-22 12:46:59
Osoba, która zmieniła informację: Iga Burska Data ostatniej zmiany: 2019-08-22 12:46:59
Artykuł był wyświetlony: 443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05.08.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Data wprowadzenia do BIP 2019-08-08 11:58:36
Wprowadził informację do BIP: Iga Burska Data udostępnienia informacji: 2019-08-08 12:00:28
Osoba, która zmieniła informację: Iga Burska Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 12:00:28
Artykuł był wyświetlony: 618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 28 września 2018 r.
Znak: BOŚ.6740.156.2018
 
OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
Starosta Nidzicki
zawiadamia,
 
że w dniu 28 września 2018 r. została wydana decyzja Nr 2/2018, znak: BOŚ.6740.156.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej     na budowie drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w obrębie nr 4 miasta Nidzica.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
Inwestycja będzie realizowana na działkach, w liniach rozgraniczających teren inwestycji o numerach:
107/21, 107/44 (powstała z podziału działki nr 107/2), 107/42 (powstała z podziału działki nr 107/9), 107/46 (powstała z podziału działki nr 107/20), 107/39 (powstała z podziału działki nr 107/33), 107/37 (powstała z podziału działki nr 107/22), obręb nr 4 miasta Nidzica oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z demontażem i wykonaniem oświetlenia drogowego, odwodnieniem oraz dowiązaniem do istniejących elementów drogowych i terenowych 106/2, 106/19, 107/43 (powstała z podziału działki nr 107/2), 107/41 (powstała z podziału działki nr 107/9), 107/45 (powstała z podziału działki nr 107/20), 107/36 (powstała z podziału działki nr 107/22), 107/23, 50/2, 107/40 (powstała z podziału działki nr 107/33), 107/12, 107/13, 107/19, 107/29, 107/31, 107/35, 107/14 obręb nr 4 miasta Nidzica.
 
W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 11f ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) służy stronie prawo zapoznania się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 lub 41 (II piętro) w godz. 9 00 - 14 00.
Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 13:16:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 13:16:25
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 13:16:25
Artykuł był wyświetlony: 4972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem z ulic: Wyspiańskiego, Kwiatowa, Porzeczkowa, Bałtycka i Kochanowskiego, tj. z działek nr 21, 59, 45, 36, 28 obręb 3 m. Nidzica, gmina Nidzica do rzeki Wkry za pośrednictwem rowu melioracyjnego R‑U23 zlokalizowanego na działce nr 28/1 obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 05.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wytworzenia informacji: 2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 14:31:03
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 14:31:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:31:06
Artykuł był wyświetlony: 5356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
 
 
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE
 
podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.164.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem z ulic: Wyspiańskiego, Kwiatowa, Porzeczkowa, Bałtycka i Kochanowskiego, tj. z działek nr 21, 59, 45, 36, 28 obręb 3 m. Nidzica, gmina Nidzica do rzeki Wkry za pośrednictwem rowu melioracyjnego R‑U23 zlokalizowanego na działce nr 28/1 obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Dzień publicznego obwieszczenia 05.09.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wytworzenia informacji: 2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 14:28:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 14:28:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:28:51
Artykuł był wyświetlony: 5304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-03-22
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 15:34:06
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 15:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 15:35:18
Artykuł był wyświetlony: 7441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu