ˆ

Zawiadomienia o wszczęciu postępowań

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:16:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica dnia 18 września 2017  roku
Znak: BOŚ.6341.21.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
 
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Piotra Szczepkowskiego – Prezesa Zarządu STALMOT&WOLMET Sp. z o. o., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 2, 13-100 Nidzica do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Kolejowa 17 , 13-100 Nidzica
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w celu uzyskania przez STALMOT&WOLMET Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 2, 13-100 Nidzica  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 2, 13-100 Nidzica do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz w Urzędzie Miejskim w Nidzicy jak również zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kpa przed wydaniem decyzji służy stronie prawo zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23,  pok. Nr 35 (II piętro) w godz. 900 -1500 . Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane materiały.
      Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.
      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Sprawę prowadzi:
Katarzyna Karpińska
tel. 089 625 82 08

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:16:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:16:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:16:09
Artykuł był wyświetlony: 87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu