ˆ

Uchwały RIO w Olsztynie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały RIO w Olsztynie - 2014 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-22 14:11:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-410/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-292/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutoriom Zarządowi Powiatu w Nidzicy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-33/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 15 stycznia 2014 r.


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2014

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-185/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 8 kwietnia 2014 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2013.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-541/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2014 r.


w sprawie opinii o przedłożonym przez zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-542/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2014 r.


w sprawie opinii o przedłożonym przez zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015 - 2025

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: skład orzekający RIO Data wytworzenia informacji: 2014-01-22 14:11:33
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Napiwodzki Data wprowadzenia do BIP 2014-01-22 14:11:33
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2014-01-22 14:11:39
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2014-12-02 12:49:04
Artykuł był wyświetlony: 2533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2013 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-11 10:34:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-26/13
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2013 r.


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXIII/185/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-90/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez Radę Powiatu Nidzickiego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2013.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-91/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2013 rok

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-206/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 8 kwietnia 2013 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2012.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała Nr 0120-137/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXVI/198/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-323/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 29 maja 2013 roku


w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok

Akapit nr 7 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-190/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 23 maja 2013 r.


w sprawie badania zgodności z prawem UCHWAŁA NR XXVI/203/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Nidzickiego oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Akapit nr 8 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-246/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 18 lipca 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXX/211/13 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finasowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 9 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-484/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Akapit nr 10 - brak tytułu

 
Uchwała Nr 0120-334/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 17 października 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 11 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-369/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 12 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-695/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2013 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2014 rok

Akapit nr 13 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-696/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014 - 2025

Akapit nr 14 - brak tytułu

 
Uchwała Nr 0102-434/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 04 grudnia 2013 r.
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXIV/234/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finanoswej Powiatu Nidzica na lata 2013 - 2025
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: RIO Data wytworzenia informacji: 2013-02-11 10:34:36
Osoba, która odpowiada za treść: RIO Data wprowadzenia do BIP 2013-02-11 10:34:36
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2013-02-11 10:39:50
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 10:39:43
Artykuł był wyświetlony: 2483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2012 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-01 11:39:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-506/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 6 września 2012 roku
 
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-74/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2012 roku
 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2012.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-75/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2012 roku
 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2012 rok

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-260/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 16 kwietnia 2012 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2011.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-355/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nidzickiego o udzielenie absolutorium dla zarządu Powiatu Nidzickiego za 2011 rok

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-714/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finanowej na lata 2013 - 2015

Akapit nr 7 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-715/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

Akapit nr 8 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-716/12
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżtowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2013 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: RIO Data wytworzenia informacji: 2012-02-01 11:39:48
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2012-02-01 11:39:48
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2012-02-01 11:39:52
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2012-12-12 08:07:14
Artykuł był wyświetlony: 2381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2011 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-02 09:34:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-838/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej przez Powiat Nidzicki na 2012 rok.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-837/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-836/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-600/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Nidizckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-80/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2011 rok

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-81/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego, na podstaie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2026 oraz uchwały budżetowej na rok 2011.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-298/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 4 maja 2011roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2010

Akapit nr 8 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-386/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 30 maja 2011roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w  Nidzicy za 2010 rok

Akapit nr 9 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-411/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2011roku
 
w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty przez Powiat Nidzicki kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł

Akapit nr 10 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-476/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 14 lipca 2011 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Nidzicki pożyczki w kwocie 984 600 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2011-03-02 09:34:36
Osoba, która odpowiada za treść: Elzbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2011-03-02 09:34:36
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2011-03-02 09:49:40
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2012-02-01 11:17:53
Artykuł był wyświetlony: 2641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2009 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-09-24 10:57:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-410/09
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2009 roku
 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-411/09
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2009 roku
w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2010 r.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-287/09
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego informacji o przebiegu  wykonania budżetu za I półrocze  2009 roku

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-90/09
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 07 kwietnia 2009 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Mróz Data wytworzenia informacji: 2009-09-24 10:57:16
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2009-09-24 10:57:16
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2009-09-24 11:00:01
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2010-10-05 09:17:57
Artykuł był wyświetlony: 2429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały RIO w Olsztynie - 2010 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-06 08:10:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-67/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie wydania opiniio przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2009

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-149/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 13 kwietnia  2010 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nidzica w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nidzica za rok 2009

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała Nr 0120-132/10
Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XL/228/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała Nr 0120-133/10
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XL/229/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Nidzickiego umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Sali Gimnastycznej prze Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie"

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-382/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-339/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat w Nidzicy kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu na 2010 r.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-672/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025

Akapit nr 8 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-673/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku
 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-674/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku
 
w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2011 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2010-04-06 08:10:26
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2010-04-06 08:10:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2010-04-06 08:10:30
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2010-12-31 10:22:44
Artykuł był wyświetlony: 2778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu