ˆ

Konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Nidzickiego o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 08:50:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 08:50:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 09:10:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 12:10:15
Artykuł był wyświetlony: 4436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-30 15:09:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Nidzicki Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 15:09:34
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 15:12:56
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 15:26:06
Artykuł był wyświetlony: 4495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 15:09:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 15:09:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 15:12:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 10:55:09
Artykuł był wyświetlony: 14665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 15:05:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 15:05:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 15:13:31
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 10:56:08
Artykuł był wyświetlony: 14617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:58:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:58:18
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 15:00:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 12:41:31
Artykuł był wyświetlony: 18124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Nidzickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Nidzica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 13:22:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 13:22:34
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 13:26:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 13:11:32
Artykuł był wyświetlony: 18077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Nidzickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 13:14:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 13:14:53
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 13:19:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 13:19:39
Artykuł był wyświetlony: 18041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 14:05:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 14:05:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 14:08:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 15:45:45
Artykuł był wyświetlony: 26818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 13:43:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 13:43:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 13:55:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 15:47:07
Artykuł był wyświetlony: 26848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-25 10:05:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie art.18 ust.3, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 poz. 1630) oraz art.5 ust.4, pkt. 1, art.11 ust.1 pkt.2, ust.2 i art.13 ust.1, ust.2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)
 
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
 
prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-25 10:05:28
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-10-25 10:09:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-11-25 15:25:57
Artykuł był wyświetlony: 28397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu