ˆ

Służby, Inspekcje, Straże

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-30 11:52:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zawiera uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.
Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy). Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji.

Na poziomie powiatu powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby, inspekcje i straże:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy

« powrót do poprzedniej strony