ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

INFORMACJE

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o KWOTACH DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2020 ROKU NA JEDNEGO UCZNIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

KWOTA DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2020 ROKU NA JEDNEGO UCZNIA
 
Lp.
Typ/Rodzaj/Zawód
Wagi
(1/12 standard  A*waga*DI)
1.
Branżowa Szkoła I Stopnia
Branżowa szkoła I stopnia  kształcąca uczniów  w zawodach z wagą P14*
Sa, P9, P50
740,80
Branżowa szkoła I stopnia  kształcąca uczniów  w zawodach z wagą P15*
Sa, P9, P50
710,02
Branżowa szkoła I stopnia  kształcąca uczniów  w zawodach z wagą P16*
Sa, P9, P50
679,23
2.
Technikum
Technikum kształcące uczniów  w zawodach z wagą P15*
Sa, P9, P50
710,02
Technikum kształcące uczniów  w zawodach z wagą P16*
Sa, P9, P 50
679,23
3.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne
Sh, P9
93,38
4.
Wychowankowie OREW
P63
4873,56
5.
Wczesne wspomaganie - dzieci
P65
430,92
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-22 13:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-22 13:07:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22 13:07:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dotycząca zmiany terminu wnoszenia opłat
za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłat należnych
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów.
 
Starosta Nidzicki informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za rok 2020 oraz opłaty należne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.
 
Podstawa prawna:
- art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz.374 i 567 ).
- art. 20 ust. 1a   ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-03 13:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-03 13:13:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-03 13:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Starosty Nidzickiego   
z dnia 30 stycznia 2020r.
 
odnośnie  ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych: Kamionki, Kownatki, Siemianowo, Szkotowo gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późń. zm.) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków  przeprowadzoną  na obszarze obrębów ewidencyjnych Kamionki, Kownatki, Siemianowo, Szkotowo gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji  gruntów i budynków.
 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-31 11:46:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-31 11:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 11:46:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 31 stycznia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
G.6821.36.2019
 
Informacja o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w drodze decyzji
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Sławka Mała, gm. Kozłowo, powiat nidzicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 136/4 o pow. 4,1813 ha i 159/1 o pow. 3,3357 ha. Udostępnienie ma nastąpić w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN 15kV.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości.
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się doStarostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 82 06.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-31 11:25:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-31 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 11:26:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Starosty Nidzickiego   
z dnia 31 grudnia 2019r.
 
odnośnie  ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych : Browina, Januszkowo, Michałki Turowo, Turówko gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.725 z późń. zm.) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków  przeprowadzoną  na obszarze obrębów ewidencyjnych Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji  gruntów i budynków.
 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-03 13:43:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-03 14:43:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03 14:43:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
STAROSTY NIDZICKIEGO
z dnia 11 lipca 2019 r.

odnośnie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych:
Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo, Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.725) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną na obszarze obrębów ewidencyjnych Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo, Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-11 14:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-11 14:53:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 14:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.6640.13.2019
Informacja
Starosty Nidzickiego
w sprawie utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 
 
Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz.2028)
informuję,
 
dla obszaru powiatu nidzickiego została założona baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. W bazie gromadzi się dane obiektów topograficznych o następujących kategoriach klas obiektów: budowle i urządzenia, komunikacja i transport, pokrycie terenu, obiekty inne, rzeźba terenu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-11 09:04:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-11 09:04:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 09:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 2 stycznia 2019 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6843.1.2019
INFORMACJA
 
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. W przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż mieszkaniowe, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe wydzielonej z tego gruntu następuje z dniem:
  1. założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo
  2. wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu, który nie jest zabudowany na cele mieszkaniowe.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Starostę Nidzickiego. Zaświadczenie wydane zostanie z urzędu w 2019 r. i będzie zawierało informację m.in. o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej przekształceniowej (o jej wysokości i okresie wnoszenia).
W związku z powyższym proszę nie uiszczać opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa.
W przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe opłaty roczne należy wnosić jak dotychczas.
 
            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, w Wydziale Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 45, telefon (89) 625 31 28.
 
 
STAROSTA NIDZICKI
Marcin Paliński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Paliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-02 15:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-02 15:07:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 15:07:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »