ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
 
 Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zagrożenia COVID-19 (koronawirus) zamieszczonym na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl uprzejmie informujemy, iż
 
korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Nidzickiego
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania odbywa się wyłącznie poprzez telefon
i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych
w punktach zostanie zamieszczona na stronie
 
W celu uzyskania porady na odległość proszę o wypełnienie  zgłoszenia porady na odległość (załącznik do komunikatu) oraz przesłanie go do Starostwa pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer   575 136 077.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu 575 136 077
(telefon czynny w dni roboczeod 8.00 do 15.00)
e-mail: ,
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tymińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 14:32:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 14:33:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 10:02:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nidzickim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Rejestracja Telefoniczna i elektroniczna oraz informacja
 
Od dnia 2 stycznia 2019 roku udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 575 136 077. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8:00-15:00.
 
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zmianie uległy zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie Powiatu Nidzickiego. Uruchomiono także poradnictwo obywatelskie  świadczone przez doradców z organizacji pozarządowej. 
 • ROZSZERZENIE GRUPY OSÓB UPRAWNIONYCH
Od stycznia usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Podstawą udzielania usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. System nieodpłatnej pomocy prawnej został więc otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych.  
 •  FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Porady udzielane są co do zasady osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia uławiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w miejscu zamieszkania po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji: 575 136 077.
 • POSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PRAWNEJ
Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej polega przede wszystkim na wprowadzeniu usługi sporządzania projektu pisma, w miejsce dotychczasowego „udzielenia pomocy w sporządzaniu projektu pisma”. Ponadto nieodpłatna pomoc prawna obejmuje nadal:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Utrzymano wyłączenie dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.   
 • PRADNICTWO OBYWATELSKIE
Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert – Zaborskie Towarzystwo Naukowe - prowadzące „mobilny” punkt pomocy prawnej oprócz porad prawnych w każdej miejscowości świadczy również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 • EDUKACJA PRAWNA W KAŻDYM POWIECIE
Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej zrealizuje działania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu. Zakres tematyczny edukacji będzie ściśle związany z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • INTEGRACJA Z INNYM FORMAMI DARMOWEJ POMOCY
Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prowadzi i publikuje na swojej stronie internetowej Starosta Nidzicki. Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Nidzickiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.
 
 • OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.  
Więcej informacji na temat zmian w ustawie można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
 
                                                                                   Starosta  Nidzicki
                                                                                    Marcin Paliński
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-14 09:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-14 09:29:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 07:56:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »