ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zawiadomienia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-04 14:53:07 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 4 grudnia 2019 r.
Starostwo Powiatowe
w Nidzicy
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
 
G.6821.52.2019
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 28 listopada 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.52.2019 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica, oznaczonej numerem działki 73 o pow. 0,01430 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica-Działdowo” obejmującej również przebudowę linii 0,4 kV i 15 kV na odcinkach krzyżujących się z w/w linią 110 kV.
            W ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorze dokumentów prowadzonym dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciel ujawniony jest Eugeniusz Tupik, który zmarł 7 grudnia 1963 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 04.12.2019 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
« powrót do poprzedniej strony